Wyniki wyszukiwania dla grupy " Budżet "


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT - EWIDENCJA KSIĘGOWA NA POZIOMIE ORGANU ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WARSZTATY RACHUNKOWOŚCI VAT OD PODSTAW 2018.05.21 Poznań
Budżet: Klasyfikacja budżetowa od podstaw 2018.05.21 Poznań
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 - umowy, decyzje i inne postanowienia oraz podatek VAT jako zaangażowanie i jako zobowiązanie 2018.05.21 Katowice
Budżet: Zadania gmin z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po zmianach od kwietnia 2018 r. 2018.05.21 Warszawa
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 - umowy, decyzje i inne postanowienia oraz podatek VAT jako zaangażowanie i jako zobowiązanie 2018.05.22 Wrocław
Budżet: NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2018.05.22 Gdańsk
Budżet: DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH 2018.05.22 Kraków
Budżet: Zadania gmin z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po zmianach od kwietnia 2018 r. 2018.05.22 Poznań
Budżet: FINANSE PUBLICZNE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA SĄDÓW I PROKURATURY 2018 2018.05.23 Warszawa
Budżet: NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI Z 2017 r. 2018.05.23 Warszawa
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 - umowy, decyzje i inne postanowienia oraz podatek VAT jako zaangażowanie i jako zobowiązanie 2018.05.23 Poznań
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAANGAŻOWANIA W ROKU 2018 - umowy, decyzje i inne postanowienia oraz podatek VAT jako zaangażowanie i jako zobowiązanie 2018.05.24 Warszawa
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.05.24 Poznań
Budżet: OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA PRACĘ WYKONYWANĄ PRZEZ CUDZOZIEMCA I JEJ ROZLICZANIE Z BUDŻETEM PAŃSTWA I Z BUDŻETEM POWIATU W URZĘDACH PRACY 2018.05.25 Warszawa
Strony 12345wszystkich 62

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia