Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.04.27 - 2019.06.02 Wrocław
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.05.07 Wrocław
Controlling w praktyce. Certyfikowany kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.05.09 - 2019.06.07 Wrocław
Struktura logiczna - e-sprawozdania finansowe - nota - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 2019.05.09 Wrocław
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2019 z uwzględnieniem potrąceń pracowniczych 2019.05.09 Wrocław
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.05.10 Wrocław
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.05.10 Wrocław
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.05.13 Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.05.14 Wrocław
Warsztaty Inspektora ochrony danych osobowych - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.05.15 - 2019.05.23 Wrocław
VAT od podstaw oraz podzielona płatność 2019 r. dla początkujących, przykłady oraz diagramy. 2019.05.15 Wrocław
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Skutki w CIT i PIT. 2019.05.16 Wrocław
Emerytalna rewolucja 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.05.17 Wrocław
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a RODO. 2019.05.20 Wrocław
Strony 123wszystkich 30

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia