Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.06.22 Gdańsk
Budzet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH "RB" ZA I PÓŁROCZE 2018 2018.06.25 Gdańsk
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.06.26 - 2018.06.27 Gdańsk
MSSF 9 - Iinstrumenty finansowe. 2018.06.26 Gdańsk
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.06.28 Gdańsk
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.07.04 - 2018.07.12 Gdańsk
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.07.04 Gdańsk
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2018 - FAKTURA CZY DECYZJA 2018.07.10 Gdańsk
Budżet: ZOBOWIĄZANIA I ZAANGAŻOWANIE BUDŻETU 2018 2018.07.11 Gdańsk
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 2018.07.12 Gdańsk
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce na nowych zasadach 2018 2018.07.16 Gdańsk
Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 2018.07.26 Gdańsk
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2018.08.07 Gdańsk
Dyplomowany specjalista ds.kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.08.25 - 2018.09.30 Gdańsk
Strony 12wszystkich 18

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia