Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.01.22 Katowice
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.01.24 Katowice
Zmiany od 01 stycznia 2019 r w prowadzeniu i przechowywaniu Dokumentacji Pracowniczej zgodne z RODO w tym zleceniobiorców. E-akta osobowe, nowe formularze ZUS 2019.01.24 Katowice
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.25 Katowice
Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 2019.01.25 Katowice
Prawo pracy w 2019 - Regulacje dotyczące zatrudnienia Dokumentacja pracownicza po nowemu, obowiązki pracodawcy w zakresie PPK, nowe orzecznictwo 2019.01.28 Katowice
Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. 2019.01.28 - 2019.01.29 Katowice
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.29 Katowice
Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień. 2019.01.29 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.01.30 Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych - praktyczny poradnik. 2019.01.31 Katowice
Polityka rachunkowości - praktyczne warsztaty 2019.02.01 Katowice
Samochód w firmie w działalności gospodarczej - rewolucja 2019 2019.02.06 Katowice
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.02.11 Katowice
Strony 123wszystkich 32

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia