Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.08.26 Kraków
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.08.26 Kraków
Obowiązkowy Split payment. Rejestry VAT 2019.08.26 Kraków
ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2019.09.02 Kraków
Zasady (polityka) rachunkowości w 2019 roku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 2019.09.03 Kraków
System INTRASTAT 2019. BREXIT. Konsekwencje prawne rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT nowa instrukcja wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Nowe progi statystyczne2019. 2019.09.06 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.09.07 - 2019.09.15 Kraków
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. PIT- zerowy do 26 lat. Niższa stawka podatku zmiany od 01 października 2019 r. Składkowo - Podatkowe Rozliczanie świadczeń pracowniczych 2019.09.09 Kraków
Podatek VAT w 2019/2020 roku. Obowiązkowy split payment oraz biała lista VAT. Jak w 2019 r. zmienią się przepisy VAT i przelewy za faktury? Zmiany uchwalone i planowane. 2019.09.13 Kraków
Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowe obowiązki pracodawców 2019.09.16 Kraków
Czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz inne aktualne zagadnienia w kontekście regulacji wewnątrz zakładowych, nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych stanowisk i wyroków 2019.09.16 Kraków
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE - Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.09.18 Kraków
Płace dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian 2019.09.23 Kraków
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2019.09.23 - 2019.09.24 Kraków
Strony 123wszystkich 35

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia