Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy z praktycznym modułem komputerowym 2018.10.06 - 2019.01.20 Kraków
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.09 Kraków
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.10 Kraków
Dokumentacja pracownicza - nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 2019.01.15 Kraków
Umowy cywilnoprawne 2019 2019.01.22 Kraków
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2019.01.23 Kraków
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 2019.01.24 Kraków
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2019.01.28 - 2019.01.29 Kraków
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.01.29 Kraków
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.01.30 Kraków
Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne. 2019.02.04 - 2019.02.05 Kraków
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.19 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.03.09 - 2019.03.17 Kraków
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.03.11 Kraków
Strony 12wszystkich 19

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia