Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Excel w praktyce finansowej. Warsztaty komputerowe. 2018.04.23 - 2018.04.24 Kraków
Podatek od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa. 2018.04.26 Kraków
Czas pracy w 2018 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2018.04.27 Kraków
Budżet: AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018.05.07 Kraków
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.10 - 2018.06.08 Kraków
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.05.16 - 2018.05.24 Kraków
Czas pracy w produkcji 2018 (pięcio i czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany). Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy - omówienie zalet i wad systemów 8 i 12-godzinnych 2018.05.16 Kraków
Budżet: NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2018.05.18 Kraków
RODO 2018 dla księgowych. Podstawowe zasady, obowiązki i prawa. 2018.05.18 Kraków
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.05.19 - 2018.06.10 Kraków
Prawo pracy w praktyce 2018 r.Intensywne warsztaty dla praktyków z zakresu aktualnych i przyszłych zmian prawa pracy 2018.05.21 Kraków
Budżet: DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH 2018.05.22 Kraków
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018r. 2018.05.22 Kraków
Interpretacja i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 2018.05.23 - 2018.05.25 Kraków
Strony 12wszystkich 23

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia