Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Czas pracy 2018 - praktyczne warsztaty z pracą na dokumencie. 2018.10.19 Poznań
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.10.20 - 2018.10.28 Poznań
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych.Kurs zgodny z przepisami Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 roku,w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.10.20 - 2018.10.28 Poznań
Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODATKU VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROKU 2018 2018.10.23 Poznań
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.10.25 - 2018.10.26 Poznań
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego po rewolucyjnych zmianach prawa - 1.1.2019 2018.10.29 Poznań
Samochód w firmie - rewolucja 2019 2018.10.29 Poznań
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.10.30 Poznań
MSR/MSSF. Zmiany w MSSF 9, MSSF 15, MSSF 16. Wdrożenie nowych regulacji. 2018.11.05 - 2018.11.07 Poznań
Obowiązki instytucji obowiązanej w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 2018.11.07 Poznań
Certyfikowany kurs Inspektora Ochrony Danych (IOD) zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (UODO) 2018.11.08 - 2018.11.23 Poznań
Dostosowanie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do rozliczeń podatku VAT 2018.11.09 Poznań
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę. Od nawiązania do ustania: stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia 2018.11.12 Poznań
Warsztaty z czasu pracy w 2019 r. dla wymagających. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP 2018.11.13 - 2018.11.14 Poznań
Strony 123wszystkich 37

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia