Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Kompendium zmian 2019 - VAT, CIT, Ordynacja podatkowa 2019.01.21 - 2019.01.22 Rzeszów
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 2019.01.25 Rzeszów
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.01.25 Rzeszów
Podatek dochodowy odroczony. Warsztaty praktyczne 2019.01.28 Rzeszów
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.01.31 Rzeszów
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.02.04 - 2019.02.12 Rzeszów
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.02.07 Rzeszów
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.08 Rzeszów
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.02.14 Rzeszów
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.15 Rzeszów
Budżetowanie - najlepsze praktyki. Nowoczesne regulacje zarządzania budżetem. 2019.02.21 - 2019.03.08 Rzeszów
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.25 Rzeszów
Podatek u źródła krok dalej. Ustawy podatkowe. Umowy międzynarodowe. Konwencja modelowa OECD. Konwencja MLI. 2019.02.26 Rzeszów
Odliczanie i korekta podatku VAT - aktualne problemy. 2019.02.27 Rzeszów
Strony 12wszystkich 15

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia