Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) 2018.12.19 Warszawa
Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK 2018.12.19 Warszawa
Techniki wykrywania i manipulacji oszustw księgowych. 2018.12.20 - 2018.12.21 Warszawa
Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikające ze znowelizowanej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 2019.01.08 Warszawa
Trzynastka - wynagrodzenie roczne oraz naliczanie wynagrodzenia w oświacie i samorządzie 2019.01.09 Warszawa
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. 2019.01.15 - 2019.01.16 Warszawa
Transakcje łańcuchowe w VAT 2019 - warsztaty praktyczne. 2019.01.15 Warszawa
Płace 2019 w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian przepisów 2019.01.15 Warszawa
Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych 2019.01.16 Warszawa
Rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 2019r 2019.01.17 Warszawa
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.17 Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.18 Warszawa
Składki na ZUS 2019r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników.Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. 2019.01.18 Warszawa
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.01.18 Warszawa
Strony 1234wszystkich 44

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia