Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.04.14 - 2018.04.29 Wrocław
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.04.24 Wrocław
Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji - omówienie tych zmian. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2018.04.25 - 2018.04.26 Wrocław
Budżet: NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2018.04.25 Wrocław
Dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, akta osobowe - wybrane, najistotniejsze zagadnienia praktyczne i planowane rewolucyjne zmiany 2018.04.25 Wrocław
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.09 - 2018.06.07 Wrocław
Specjalne strefy ekonomiczne - prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania podmiotów w strefie z uwzględnieniem zmian w 2018 roku. 2018.05.09 Wrocław
Budżet: AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018.05.10 Wrocław
Najnowsze zmiany w Prawie Pracy 2018/2019. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji, projektowane regulacje dotyczące danych osobowych, projekt ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych, umowy terminowe, zatrudnianie cudzoziemców 2018.05.11 Wrocław
System INTRASTAT - warsztaty praktyczne w aktualnym stanie prawnym. 2018.05.14 Wrocław
Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej - warsztaty 2018.05.14 Wrocław
Aspekty prawne współpracy pracodawcy ze związkiem zawodowym - planowane zmiany prawa w 2018 2018.05.15 Wrocław
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ. Błędy a zasady poprawnego potrącania 2018.05.16 Wrocław
Przetwarzania danych osobowych w działach HR w 2018 - wpływ przepisów RODO. 2018.05.17 Wrocław
Strony 123wszystkich 30

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia