AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Termin: 21 sierpień 2019 - 23 sierpień 2019
Miasto: Gdańsk
Cena: 1890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Na mocy Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku zaczęło obowiązywać w Polsce prawo Unii Europejskiej. Dyrektywy unijne skierowane są do państw członkowskich, określają cel, który powinien zostać osiągnięty w wyznaczonym terminie. Wybór metody i sposobu realizacji celu leży w gestii państw członkowskich. Warunkiem związania podmiotów przepisami dyrektywy jest wdrożenie przepisów dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (

Program

Program

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019 - definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych.
 2. Krajowy standard rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2019.
 3. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2019 - charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 4. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2019.
 5. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych - szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 6. Klasyfikacja budżetowa i finansowanie środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613  i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2019.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 8. Problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych pozabilansowo - nowa pozycja bilansowa w bilansie za rok 2018 i jednocześnie nadal nie do końca właściwie rozwiązany problem rachunkowości budżetowej w roku 2019.
 9. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020 - problem licencji na oprogramowanie.
 10. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe - "metkowanie" i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych.
 11. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały

Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel GRAND CRU****
www.hotelgrandcru.pl

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/83zH4uvUAhQ2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena  szkolenia*: 1 890 zł + 23%VAT za jedną osobę

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach 22 - 23.08.2019 r.
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 21.08 do obiadu w dniu  23.08),
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 350 PLN+ 23% VAT),
 • poza częścią merytoryczną  zapraszamy Państwa  na kolację do restauracji na Starym Mieście.

Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach 22 - 23.08.2019 * - 980 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.

Hotel Grand Cru zlokalizowany jest w jednym z najbardziej wyjątkowych zakątków Gdańska, na Starym Mieście, przy ulicy Rycerskiej. Zaledwie pięciominutowy spacer dzieli naszych Gości od najważniejszych atrakcji turystycznych, takich jak Długi Targ, Ratusz Główny, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka, Żuraw, czy Dom Uphagena. W sąsiedztwie znajdą Państwo wiele kawiarni, restauracji oraz pubów. Motława oraz Długie Pobrzeże, wzdłuż których rozsiane są galerie, oferujące wyszukaną biżuterię z bursztynu, oddalone są zaledwie kilkadziesiąt metrów od hotelu.

Więcej informacji o hotelu na stronie: www.hotelgrandcru.pl

 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
21 sierpień 2019 - 23 sierpień 2019 Gdańsk 720519 1890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia