Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 18 styczeń 2019 - 18 styczeń 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste użytkownikowi wieczystemu według stanu na 31 grudnia 2018 roku oraz zasad księgowego i budżetowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i prawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej przekształcenia oraz opłat z nim związanych.

Szkolenie 1dniowe dla starostów, dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa oraz dla skarbników, głównych księgowych i księgowych zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi.

Program

Program

GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2018 ORAZ PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

 1. Użytkowanie wieczyste - co to jest i jaką ma treść ekonomiczną?
 2. Typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (Warszawa), ewidencja bilansowa jako aktywa finansowe i związane z nimi miliardowe różnice bilansowe w bilansach jednostek samorządu terytorialnego wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku - błędy interpretacyjne Ministerstwa Finansów w zakresie użytkowania wieczystego na przykładzie prac nad stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości (dwa różne projekty stanowiska).
 3. Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości i nowego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (...) a grunty oddane w użytkowanie wieczyste - wzajemna sprzeczność rozporządzenia w zakresie definicji i opisu konta 011 Środki trwałe oraz nowej pozycji bilansowej 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.
 4. Problem braku pozycji bilansowej "Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom" w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (...) i jego negatywny wpływ na sporządzenie informacji o stanie mienia Skarbu Państwa wg. stanu na 31 grudnia 2018.
 5. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i podstawowe księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste w roku 2018 - zasady księgowania opłaty pierwszej i opłat rocznych.
 6. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 roku do ewidencji bilansowej roku 2018 gruntów oddawanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych w roku 2017 w ewidencji pozabilansowej - zakres informacji niezbędnych do wykazania w informacji dodatkowej za rok 2018.
 7. Przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - wykreślenie z ewidencji bilansowej gruntów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Rola "Zaświadczenia" potwierdzające przekształcenie jako dokumentu źródłowego i jako dokumentu informującego o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej.
 9. Zasady ustalania opłaty przekształceniowej, termin i okres jej wnoszenia, możliwe bonifikaty i ulgi.
 10. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa - czy opłata podlega pod VAT?
 11. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Typowe księgowania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności u "starego" i "nowego" właściciela.
 13. Ujęcie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności w sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz w budżecie na rok 2019.
 14. Odpowiedzi na pytania.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18 styczeń 2019 - 18 styczeń 2019 Warszawa 1172618 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia