Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych

Termin: 18 październik 2019 - 18 październik 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji rocznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Korzyści ze szkolenia:
dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości  w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania.

Program

Program

 1. Cele, funkcje i prawne zasady inwentaryzacji obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Obowiązki kierownika jednostki, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji a dyscyplina finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
 3. Metody inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość ich przeprowadzania.
 4. Etapy inwentaryzacji.
 5. Opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji.
 6. Przeprowadzanie, rozliczanie i udokumentowanie wyników inwentaryzacji.
 7. Spis z natury
  - cel i istota spisu z natury
  - składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą spisu z natury
  -  spis z natury środków trwałych z uwzględnieniem nowej KŚT-2016
  -  komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe
  -  przebieg spisu z natury 
  -  udokumentowanie faktu przeprowadzenia i rozliczenia spisu z natury
  -  różnice inwentaryzacyjne (zasady ewidencjonowanie i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych)
 8.  Składniki majątku podlegające inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald 
 9.  Weryfikacja sald 
  -  składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą weryfikacji sald
  -  cel i istota weryfikacji sald
  -  osoby odpowiedzialne za weryfikację sald
  -  przebieg weryfikacji sald


Prowadzący

Prowadzący

Katarzyna Poterucha

- ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie
doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma
dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie
"Rachunkowość" i "Rachunkowość zarządcza i controlling", certyfikat ukończenia kursu
zawodowego na Główną Księgową).
Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności,
rachunkowości i finansów.
Uczestniczyła również w cyklu szkoleń dot. doskonalenia strategicznych kompetencji kadry
zarządzającej rozwijając swoje umiejętności interpersonalne.
Od ponad 2 lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości (m.in. 'Środki trwałe na
gruncie polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego", "Inwentaryzacja roczna",
"Dostosowanie polityki rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze
środków UE", "Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów
finansowanych ze środków UE", "Poprawność sporządzania dokumentów rozliczających operacje
zw. z dofinansowaniem ze środków UE", "Sprawozdawczość finansowa").
Przeprowadziła również wiele szkoleń w formie zamkniętej dla takich instytucji jak m.in.: ARiMR,
IPN, Sąd Okręgowy w Warszawie, jednostki wojskowe.
Od marca 2017 pracuje w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie w projekcie
wspierania ekonomii społecznej na Podkarpaciu w charakterze Trenera i Doradcy Kluczowego
z obszaru finansowo-księgowego.
Jest również autorką książki - poradnika

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

BDO Plaza
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18 październik 2019 - 18 październik 2019 Warszawa 1124519 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia