LETNIE WARSZTATY EWIDENCJI, KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Z PODATKIEM VAT - nowości w VAT w budżecie

Termin: 26 sierpień 2019 - 28 sierpień 2019
Miasto: Zakopane
Cena: 1890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rzetelnej ewidencji księgowej i wyceny dla celów sprawozdawczych dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT, a także nowymi przepisami wprowadzającymi niemalże obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15, a także nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności" i likwidacji faktur z dopiskiem "odwrotne obciążenie".

Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. 

Szkolenie 2-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

Program

Program

 1. Zasady budżetowe, w tym zasada "kasowa" i zasada "brutto", zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w roku 2019 a podatek VAT jako dochód budżetu państwa w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 2. Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej, przepisy art. 60-67 ustawy o finansach publicznych a działalność gospodarcza jednostek budżetowych - broszury informacyjne Ministerstwa Finansów i stanowisko KRRIO, analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.
 3. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych i jego funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 4. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) i jego struktura a problem numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Elektroniczne deklaracje podatkowe - zakres danych niezbędnych do wykazania w elektronicznej deklaracji VAT.
 6. Deklaracja a ewidencja VAT - zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 7. Ewidencja VAT a VAT w gminach, powiatach, województwach - konta VAT do mechanizmu podzielonej płatności a konta VAT do systemu "zbierania VA" z podległych jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń środków na VAT rozliczanego w księgach organu lub urzędu.
 8. Refundacje księgowe VAT - przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdaniach typu RB.
 9. Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i jego dotychczasowe funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT - schematy księgowań, klasyfikacja budżetowa i ujęcie odwrotnego obciążenia VAT w planie finansowym, w zaangażowaniu i w wykonaniu budżetu.
 10. Likwidacja od 1 wlistopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go mechanizmem podzielonej płatności MPP - nowy załącznik nr 15 oraz nowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" i sankcje za błędnie wystawione faktury.
 11. Mechanizm podzielonej płatności VAT i jego funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT - kiedy MPP jest dobrowolny a kiedy obligatoryjny oraz zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie Vat do MPP w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek.
 12. Nowe obowiązujące od 1 listopada 2019 roku schematy księgowań mechanizmu podzielonej płatności odmienne dla państwowych jednostek budżetowych i odmienne dla samorządowych jednostek i zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT - klasyfikacja budżetowa i ujęcie MPP w planie finansowym, w zaangażowaniu i w wykonaniu budżetu.
 13. Warsztaty księgowości - zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań funkcjonujących w praktyce.
 14. Schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i MPP - wzory prawidłowej księgowości.
 15. Czy ktoś jeszcze panuje nad VAT w "budżetówce"? - przykłady błędnych rozliczeń VAT w zakresie "władztwa publicznego" i zadań publicznych mylonych z działalnością gospodarczą w świetle ugruntowanej linii orzeczniczej.

 Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Crocus
Chałubińskiego 40
www.hotelcrocus.pl

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/CvLvhjNXyj22

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena  szkolenia*: 1 890 zł + 23%VAT za jedną osobę

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach 27 - 28.08.2019 r.
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 26.08 do obiadu w dniu  28.08),
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 400 PLN+ 23% VAT),
 • poza częścią merytoryczną  zapraszamy Państwa  na kolację do restauracji na Starym Mieście.

Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach 27 - 28.08.2019 * - 980 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.

 

 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26 sierpień 2019 - 28 sierpień 2019 Zakopane 720819 1890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia