Obowiązkowy split payment w jednostkach budżetowych

Termin: 25 lipiec 2019 - 25 lipiec 2019
Miasto: Wrocław
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rzetelnej ewidencji księgowej i wyceny dla celów sprawozdawczych dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT, a także nowymi przepisami wprowadzającymi niemalże obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15, a także nowymi obowiązującymi od 1 września 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności" i likwidacji faktur z dopiskiem "odwrotne obciążenie".

Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. 

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

Program

Program

 1. Zasady budżetowe, w tym zasada "kasowa" i zasada "brutto", zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w roku 2019 a podatek VAT jako dochód budżetu państwa.
 2. Broszury informacyjne Ministerstwa Finansów i stanowisko KRRIO - analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.
 3. Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza, czyli kiedy jednostka budżetowa podlega, a kiedy nie podlega pod VAT  w świetle najnowszych wyroków sądów administracyjnych - problemy z deklaracjami VAT i fakturami VAT zwolniony oraz typowe naruszenia art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.
 4. Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i jego dotychczasowe funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych - schematy księgowań, klasyfikacja budżetowa i ujęcie odwrotnego obciążenia VAT w planie finansowym, w zaangażowaniu i w wykonaniu budżetu do 31 sierpnia 2019 roku.
 5. Likwidacja od 1 września 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go mechanizmem podzielonej płatności MPP - nowy załącznik nr 15 oraz nowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności".
 6. Mechanizm podzielonej płatności VAT i jego funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych - kiedy MPP jest dobrowolny a kiedy obligatoryjny oraz sankcje dla jednostek budżetowych za błędnie wystawione faktury VAT.
 7. Nowe obowiązujące od 1 września 2019 roku schematy księgowań mechanizmu podzielonej płatności - klasyfikacja budżetowa i ujęcie MPP w planie finansowym, w zaangażowaniu i w wykonaniu budżetu.
 8. VAT w gminach, powiatach, województwach - konta VAT do mechanizmu podzielonej płatności a konta VAT do systemu "zbierania VAT" z podległych jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń środków na VAT rozliczanego w księgach organu lub urzędu.
 9. Refundacje księgowe VAT - przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdaniach typu RB.
 10. Warsztaty księgowości - zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań funkcjonujących w praktyce.
 11. Schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i MPP - wzory prawidłowej księgowości.
 12. Odpowiedzi na pytania.

 Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 7a, budynek GLOBIS (4 piętro)

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
25 lipiec 2019 - 25 lipiec 2019 Wrocław 839819 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia