OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Termin: 22 październik 2019 - 22 październik 2019
Miasto: Wrocław
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT w na poziomie urzędu/starostwa oraz każdej jednostki budżetowej

Korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z MPP.

Adresaci szkolenia:
Główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń podatku VAT na poziomie urzędu/starostwa oraz jednostki budżetowej

Program

Program

 1. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w podatku VAT - zakres zastosowania MPP do towarów i usług w:
  a) urzędy
  b) placówki oświatowe
  c) jednostki pomocy społecznej
  d) gospodarka komunalna
  e) sport i rekreacja
  f) pozostałe jednostki.
 2. Katalog informacji jakie ma zawierać faktura w ramach MPP
 3. Płatność dokonywana w ramach MPP - jedna płatność i wiele płatności w ramach jednej faktury w tym zagadnienie płatności per faktura oraz zbiorcza płatność za okres rozliczeniowy
 4. Faktura poniżej i powyżej kwoty 15.000 złotych w MPP
 5. Sankcje za brak adnotacji na fakturze oznaczenia MPP - skutki podatkowe dla ksiąg rachunkowych - ewidencja
 6. Obowiązkowy MPP na poziomie organu oraz jednostki budżetowej - powiązania w ewidencji księgowej:
  a) przelewy wewnętrzne
  b) przelewy zewnętrzne
  c) korekty
  d) mylne wypływy
  e) nadpłaty.
 7. Obowiązkowy MPP w klasyfikacji budżetowej - paragrafy związane z MPP
 8. Rozliczenia w ramach MPP na poziomie organu i jednostki
 9. Przelewy środków a MPP - rozliczenia wewnętrzne
 10. MPP w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych oraz sprawozdaniach finansowych
 11. Przepisy przejściowe - rozliczenie
 12. Pytania i dyskusja.


Prowadzący

Prowadzący

Maciej Wojdowski

specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finasowych jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni współpracownik INFOR Training w zakresie szkoleń dla sektora publicznego. Na zlecenie INFOR Training poprowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
22 październik 2019 - 22 październik 2019 Wrocław 1125819 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia