Przedawnienie należności cywilnoprawnych, podatkowych i innych należności publicznoprawnych w trybie kodeksu cywilnego, działu III Ordynacji podatkowej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i TK (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 19 grudzień 2018 - 19 grudzień 2018
Miasto: Warszawa
Cena: 590.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 
Dłużnicy / zobowiązani do rozliczania zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych z organami władzy publicznej, często stawiają sobie pytanie, czy moja należność jeszcze jest wymagalna.

Brak wiedzy w tym zakresie skutkuje tym, że zobowiązani będą uiszczać na rzecz organów stosowne należności/daniny, potem również nie występować na drogę trybu nadpłaty. Szkolenie ma za zadanie przedstawić tryby i przesłanki przedawniania zobowiązań cywilnoprawnych, podatkowych i innych publicznoprawnych, ale i prawa do wydania decyzji ustalających. Poza tym przedstawione zostaną możliwe przypadki oceny zobowiązania już po upływie terminu przedawnienia, w szczególności odnośnie orzekania o nadpłatach.

 Omówione zostaną również zasadnicze różnice w przedawnieniu zobowiązań cywilnych i podatkowych, okoliczności ich przerywania i zawieszania. Wszystkie zagadnienia oparte zostaną na aktualnym orzecznictwie sądowym. Zajęcia będą uwzględniały również zmiany wprowadzone w tym zakresie po dniu z  1 stycznia 2016 roku oraz najnowsze orzecznictwo TK.

(zajęcia będą uwzględniały omówienie najnowszych zmian w prawie w zakresie przedawnień) 

Program

Program

 1. Istota przedawnień należności cywilnoprawnych.  
 2. Zasady i tryb przerywania i zawieszania biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych.  
 3. Zobowiązane zupełne i naturalne, konsekwencje prawne i skutki dla wierzyciela i dłużnika. 
 4. Konsekwencje prawne egzekucji należności cywilnoprawnej przedawnionej. 
 5. Możliwości przewidziane prawem umożliwiające dochodzenie i egzekucję należności cywilnoprawnych przedawnionych.  
 6. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej w trybie art. 68 Op.  
 7. Przedawnienie zobowiązania pieniężnego w trybie art. 70 op. Wygaśnięcie zobowiązania w toku postępowania podatkowego, w czasie postępowania egzekucyjnego.  
 8. Przypadki spoczywania i zawieszenia terminu przedawnienia, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelą z dnia 1 stycznia 2016 roku.  
 9. Przypadki przerwania biegu terminu przedawnienia.  
 10. Nadpłaty w kontekście przedawnienia należności cywilnoprawnych i publicznych. Przedawnienie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
 11. Przedawnienie niepodatkowych należności budżetowych. Omówienie przepisów intertemporalnych.  
 12. Zasady i tryb zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, jak i należności cywilnoprawnych. Przedawnienie kosztów upomnienia, odsetek oraz kosztów postępowania egzekucyjnego. 
   
   


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 590 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 grudzień 2018 - 19 grudzień 2018 Warszawa 993818 590.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia