odw Budżet: PRAKTYCZNE ASPEKTY WINDYKACJI W ADMINISTRACJI (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 25 kwiecień 2018 - 25 kwiecień 2018
Miasto: Poznań
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje nowelizację  postępowania egzekucyjnego 2016.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego jako całości
(z uwzględnieniem najnowszych zmian), a także praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej egzekucji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami prowadzenia egzekucji, zarówno z pozycji wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z typowymi sposobami obrony zobowiązanego oraz innych uczestników postepowania przed działaniami organów egzekucyjnych.

Adresaci szkolenia
Szkolenie kierowane jest do departamentów prawnych, przedstawicieli   komórek windykacyjnych,
wydziałów finansowo-księgowych  oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem
należności w administracji publicznej.

Program

Program

 1. Stosowanie środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu egzekucyjnym w administracji - nowość od 8 września 2016r.
 2. Postępowanie przedegzekucyjne:
  - nowe zasady podejmowania przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku,
  - windykacja miękka,
   -  obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych,
  -  tytuł wykonawczy - nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia.
 3. Przebieg egzekucji administracyjnej:
  - zasady prowadzenia egzekucji,
   - wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
   - postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji (rozszerzono przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny o przypadki, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne),
 4. Środki obrony zobowiązanego w postepowaniu egzekucyjnym w administracji: 
  - zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
  - wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęciu,
  - skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji),
  - nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu,
  - zawieszenie i umorzenie egzekucji.
 5. Forma prawna prowadzonej działalności, a odpowiedzialność za długi - czyli jak rozszerzyć tytuł wykonawczy.
 6. Egzekucja należności od spadkobierców -  praktyczne aspekty w egzekucji administracyjnej.
 7. Skarga Pauliańska- skuteczne narzędzie zapobiegające wyzbywania i ukrywania majątku zobowiązanego.
 8. Upadłość i prawo restrukturyzacyjne w egzekucji administracyjnej - korzyści dla wierzyciela.
 9. Zagraniczna egzekucja w administracji - np. pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zobowiązanego oraz dochodzenie należności zagranicą.
 10. Nowe zasady rozstrzygania zbiegu egzekucji po 09.2016r.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
25 kwiecień 2018 - 25 kwiecień 2018 Poznań 476018 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia