Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka manipulacji księgowych. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23 kwiecień 2018 - 24 kwiecień 2018
Miasto: Warszawa
Cena: 1190.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie oceny kondycji przedsiębiorstw na bazie sprawozdań finansowych. Szkolenie ma wykształcić umiejętność świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz wychwytywania sygnałów o potencjalnych manipulacjach księgowych.

KORZYŚCI:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakich elementów sprawozdania finansowego można oczekiwać od poszczególnych podmiotów gospodarczych?
 • Na czym polegają ograniczenia informacyjne w sprawozdaniach podmiotów mikro i małych?
 • Kto i w jaki sposób odpowiada za rzetelność danych finansowych?
 • Co oznaczają poszczególne pojęcia pojawiające się w sprawozdaniu finansowym?
 • Jak interpretować kwoty pojawiające się w sprawozdaniu finansowym?
 • Jak liczyć i interpretować wskaźniki finansowe?
 • Jakie występują ryzyka manipulacji danymi księgowymi oraz błędów w prezentacji informacji w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego?
 • Jak wychwytywać sygnały o potencjalnych manipulacjach i błędach księgowych?

METODOLOGIA: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Zagadnienia będą omawiane na podstawie zarówno autentycznych sprawozdań finansowych jak i przygotowanych przez prowadzącego potencjalnych przykładów błędów.

Uczestnicy będą aktywizowani poprzez liczne ćwiczenia warsztatowe, obejmujące grupową dyskusję, samodzielnie rozwiązywane zadania, pracę w grupach. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia uczestnicy proszeni są o przyniesienie kalkulatora.

Program

Program

1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów:

 • podstawa prawna funkcjonowania rachunkowości
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych
 • uproszczenia w sprawozdawczości jednostek małych i mikro
 • struktura sprawozdań finansowych
 • obowiązki rejestracyjne i publikacyjne - jawność informacji
 • odpowiedzialność za rachunkowość i sankcje karne

2. Manipulacje księgowe - wprowadzenie:

 • rachunkowość kreatywna a fałszowanie sprawozdań finansowych
 • przyczyny fałszowania sprawozdań i manipulacji księgowych
 • techniki manipulacji księgowych: cookie jar, bump up earning, deep bath, window dressing, income smoothing

3. Ocena podmiotu na bazie bilansu:

 • konstrukcja bilansu i podział pozycji bilansowych
 • interpretacja pozycji aktywów i pasywów
 • metody wyceny aktywów i ich wpływ na wartości wskaźników finansowych
 • najczęściej spotykane ,,triki" księgowe, błędy i manipulacje w pozycjach bilansu
 • ocena struktury bilansu - wskaźniki pokrycia
 • kapitał pracujący i jego znaczenie
 • ocena poziomu zadłużenia
 • ocena płynności
 • wpływ manipulacji na wartości wskaźników finansowych

4. Rachunek zysków i strat jako informacja o efektach prowadzonej działalności:

 • treść rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym
 • zasada współmierności kosztów
 •  interpretacja wyników:
  - brutto ze sprzedaży
  - ze sprzedaży
  - z działalności operacyjnej
  - finansowego brutto
  - EBIT
  - EBITDA
 • wychwytywanie ,,upiększeń" wyniku finansowego
  - przesunięcia okresowe przychodów i kosztów
  - akceleracja przychodów
  - aktywowanie kosztów
 • ocena rentowności podmiotu - punkt widzenia zarządu
 • wskaźniki rentowności sprzedaży
 • ocena rentowności - punkt widzenia akcjonariuszy
 • wskaźniki rentowności kapitału

5. Rachunek przepływów pieniężnych (cash - flow):

 • przychody a wpływy, wydatki a koszty
 • podział strukturalny strumieni przepływów pieniężnych
 • interpretacja korekt w rachunku przepływów
 • analiza wskaźnikowa cash-flow
 • wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie wiarygodności sprawozdań finansowych
 • manipulacja przepływami pieniężnymi


Prowadzący

Prowadzący

dr Adam Chmielewski
praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Finansów i Rachunkowości). Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, cash flow, działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych. Działalność szkoleniową prowadzi od 1997 roku, przeplata ją doświadczeniami praktycznymi - kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie. Autor licznych publikacji z dziedziny rachunkowości. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta
i zasiada w komitecie audytu spółki ubezpieczeniowej. Pan Adam posiada 15-letni staż w prowadzeniu szkoleń.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 190 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 090 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23 kwiecień 2018 - 24 kwiecień 2018 Warszawa 513618 1190.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia