Certyfikowany kurs controllingu z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Kurs rozszerzony. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 28 luty 2019 - 26 kwiecień 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 4800.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cykl pięciu seminariów w szerokim zakresie prezentujących narzędzia controllingu. Poszczególne moduły obejmują tematy z następujących dziedzin: organizacja i zarządzanie, rachunkowość oraz finanse. Szkolenie adresowane jest do osób tworzących i obsługujących system controllingu. Na seminarium omawiane są zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi a następnie analizowane możliwości ich praktycznego zastosowania. W trakcie zajęć uczestnicy samodzielnie rozwiązują zadania praktyczne, z tego powodu wymagane jest posiadanie kalkulatora. Na szczególną uwagę zasługują materiały szkoleniowe, które w formie kompleksowych opisów szczegółowo wyjaśniają praktyczne zasady konstrukcji i stosowania poszczególnych narzędzi. 

Czas trwania kursu - 60 godzin dydaktycznych.
Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu  -  kod zawodu: 241102.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw controllingu  - kod zawodu 241102 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej . Zaświadczenie wydano na podstawie  wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K i § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

 

 

 


 

Program

Program

28.02 -  01.03.2019 - Organizacja systemu controllingu:

Dziedzina seminarium: Organizacji i zarządzanie.

Cel seminarium: Prezentacja zasad organizacji nowoczesnego systemu controllingu.

Opis seminarium: Seminarium prezentuje zasady wdrożenia i funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie. Szczególna uwaga poświęcona będzie realizacji aktywnych zadań controllerów mających na celu optymalizację realizowanych procesów i osiąganych wyników. Wykazane zostaną różnice pomiędzy tradycyjnym mało wydajnym controllingiem a współczesnymi standardami w tym zakresie.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.
 
Program seminarium:

1. Przystosowanie zasad zarządzania przedsiębiorstwem do wymogów controllingu:

  • decentralizacji zarządzania
  • zasady zarządzania przez cele
  • zasady tworzenia piramidy celów integrującej cele pojedynczych komórek w cele główne firmy według zasady piramidy wskaźników zgodnie z ideą modelu Du

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena:

Cena promocyjna: 4 390 zł/os. + 23 %VAT przy zgłoszeniu do 01.02.2019  roku


4 800 zł + 23% VAT za osobę
- udział w całości kursu (10 dni)
1 090 zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym module (2 dni)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO


Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28 luty 2019 - 26 kwiecień 2019 Warszawa 1165818 4800.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia