Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 19 maj 2018 - 10 czerwiec 2018
Miasto: Kraków
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel kursu: przekazanie usystematyzowanej i praktycznej wiedzy, a także wykształcenie umiejętności w zakresie budowy i administrowania systemem controllingu w przedsiębiorstwie.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. controllingu oraz kandydatów na specjalistów ds. controllingu. Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy menedżerskiej, która z powodzeniem może być wykorzystana przez wszystkich menedżerów wyższego i średniego szczebla.

Korzyści:

 • uczestnicy poznają praktyczne aspekty budowy i administrowania systemem controllingu w przedsiębiorstwie
 • wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia przygotowują uczestników do samodzielnego wdrażania i audytów technik i narzędzi controllingu
 • program szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu wykwalifikowanego specjalisty ds. controllingu
 • Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady natomiast, nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że "jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów", treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.
 • W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzą z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko "przygodą intelektualną", ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie czasu.

Metodyka:
Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady natomiast, nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że "jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów", treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.
W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzą z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko "przygodą intelektualną", ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie czasu.

Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu - kod zawodu: 241102.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw controllingu - kod zawodu 241102 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Program

Program

Moduł I  19 - 20.05.2018- System informacji controllingu:

1. Warunki konieczne skutecznego systemu controllingu

 • Podejście holistyczne
 • Podejście dynamiczne
 • Podejście indywidualne

2. Cechy i narzędzia controllingu

 • Orientacja na cele, jako jeden z kierunków działania controllingu
  - zarządzenie przez cele
  - zasady skutecznego stawiania celów
  - najczęściej spotykane błędy i ich konsekwencje
 • Orientacja na "wąskie gardła" - znaczenie analizy "wąskich gardeł" w planowaniu
 • Sprzężenie wyprzedzające
  - planowanie
  - błędy i mity planowania oraz ich konsekwencje
  - perspektywy planowania (okres, rodzaj, informacje bazowe)
  - rodzaje planowania (strategiczne, operacyjne, dyspozycyjne)
  - planowanie a prognoza
  - analiza odchyleń i jej znaczenie
 • Koncentracja na rachunkowości zarządczej
  - różnice między rachunkowością zarządczą i finansową
  - zależności między rachunkowością zarządczą a finansową istotne dla budowy systemu informacji controlingu
  - zależność zarządzania, planowania i rachunkowości zarządczej
 • Koncentracja na aspektach personalnych
  - podejście współuczestniczące do zarządzania
  - motywowanie pracowników do udziału w budżetowaniu
  - zasady komunikowania się w procesie budżetowania
  - tworzenie języka ekonomicznego i budowanie kultury przedsiębiorstwa

3. Rachunkowość zarządcza - analiza przypadku

 • Podejście controllingowe do oceny rentowności
 • Pokrycie finansowe
 • Klasyfikacja kosztów w controllingu
 • Koszty standardowe
 • Rentowność a analiza portfela produktów
 • Rentowność a krzywa życia produktów
 • Krzywa uczenia się i krzywa doświadczenia
 • Dolna granica
 • Ćwiczenie - zależności i powiązania podstawowych pojęć controllingu

4. Gra decyzyjna - metodyka rozwiązywania problemów złożonych w controllingu

 • Wykorzystanie zarządzania przez cele
 • Wykorzystanie technik planistycznych
 • Metodyka konferencji budżetowych

5. Wielostopniowy rachunek pokryć finansowych jako podstawa do budowy systemu controllingu i platforma integracji narzędzi zarządzania

 • Budowa i zasady działania rachunku pokryć finansowych
 • Korzyści rachunku pokryć finansowych
 • Budżety elastyczne jako analityczne źródło informacji systemu controllingu
 • Analityczne rachunki pokryć finansowych
 • Wykorzystanie rachunku do decyzji o outsourcingu i optymalizacji kosztów

6. Ośrodki odpowiedzialności (kosztów, zysku) w układzie funkcjonalnym i procesowym

 • Zasady definiowania ośrodków odpowiedzialności na potrzeby zarządzania procesowego i rachunku kosztów ABC
 • Mierniki ośrodków odpowiedzialności
 • Sposoby weryfikacji mierników ośrodków odpowiedzialności
 • Ćwiczenie - definiowanie ośrodków odpowiedzialności

7. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie

 • Sposoby rozliczania świadczeń wewnętrznych, ich wady i zalety
 • Zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych
 • Zastosowanie kosztów i przychodów kalkulacyjnych do rozliczania świadczeń wewnętrznych i do korekt wyników
 • Przykłady rozliczania świadczeń wewnętrznych

8. Rola i funkcje controllingu i controllera w przedsiębiorstwie

 • Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie
 • Opis stanowiska controllera
 • Obszar interakcji między menedżerem a controllerem
 • Zasady sprawozdawczości controllera

9. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

 • Strategie wdrożenia controllingu
 • Metodyka wdrożenia controllingu
 • Warunki zastosowania i krytyczne czynniki sukcesu

Moduł II  09  - 10.06.2018 - Budżetowanie i zarządzanie kosztami:

1. Pojęcie, funkcje i rola budżetowania w przedsiębiorstwie

2. Budżetowanie jako system samouczący

 • Proces budżetowania
 • Korekty budżetu
 • Ocena pracowników w oparciu o budżety

3. Budżetowanie na bazie zerowej

 • Pojęcie i specyfika budżetowania na bazie zerowej
 • Zasady budżetowania na bazie zerowej
 • Wady i zalety

4. Zasady budżetowania przy podejściu controllingowym i tworzenie kultury przedsiębiorstwa

5. Konstrukcja arkuszy budżetowych i okołobudżetowych

6. Ćwiczenie - sporządzanie budżetów częściowych

7. Weryfikacja poprawności budżetu

8. Procedura budżetowa

9. Zasady wynagradzania i budowa systemu motywacyjnego

 • Wskaźniki efektywności
 • Kalkulatory do naliczania premii

10. Komunikacja i negocjacje w procesie budżetowania

11. Kooperacja w budżetowaniu - ćwiczenie

12. Balanced Scorecard jako narzędzie controllingu strategicznego

 • Powiązanie BSC z budżetowaniem
 • Kaskadowanie BSC i opisy funkcji
 • BSC jako narzędzie optymalizacji kosztów
 • Ćwiczenie - formułowanie celów i strategii

13. Controlling strategiczny - zasady formułowania strategii w powiązaniu z budżetowaniem

 • Mapa budowy strategii
 • Definiowanie przewag konkurencyjnych
 • Zasady formułowania celów i działań strategicznych


 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena*:

Cena promocyjna: 1 850 zł/os. + 23 %VAT przy zgłoszeniu do  30.04.2018 r. - udział w całości kursu (4 dni)

1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu (4 dni)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 maj 2018 - 10 czerwiec 2018 Kraków 1070017 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia