Controlling dla księgowych. Warsztaty praktyczne.

Termin: 9 maj 2019 - 24 maj 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Warsztaty praktyczne podczas, których uczestnicy poznają zasady konstrukcji konkretnych narzędzi rachunkowości zgodnych jednocześnie z wymogami rachunkowości finansowej i controllingu. W trakcie zajęć prezentowane są liczne studia przypadków. Ze względu na ćwiczenia praktyczne niezbędne jest posiadanie kalkulatorów.

Cel seminarium: Poznanie zakresu i metod adaptacji rachunkowości finansowej do wymogów controllingu.

Uczestnicy seminarium: Pracownicy działów księgowości oraz controllingu odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu rachunkowości finansowej i zarządczej

 

Program

Program

09 - 10.05.2019 -  Część 1 Księgowanie kosztów oraz rozliczanie działalności pomocniczej:

I. Identyfikacja obszarów adaptacji rachunkowości finansowej do wymogów controllingu:
1. Identyfikacja potrzeb controllingu w zakresie rachunkowości
2. Analiza realizacji funkcji controllingu przez system rachunkowości finansowej
3. Wyznaczenie obszarów rachunkowości  wymagających adaptacji do potrzeb controllingu

II. Dobre praktyki rachunkowości w controllingu:
1. Wpływ zasady True And fair View na rachunkowość
2. Zasada istotności i szczegółowości w rachunkowości
3. Subsydiowanie skrośne jako czynnik niepoprawnej kalkulacji

III. Projektowanie planu kont w zakresie:
1. Kont zespołów 4, 5, 6 oraz 7
2. Wprowadzenie dodatkowych wymiarów rejestracji kosztów wymaganych wyłącznie w controllingu
3. Adaptacja planu kont do wymogów controllingu strategicznego i operacyjnego

IV. Identyfikacja centrów kosztów uwzgledniająca wymogi rachunkowości finansowej i zarządczej takie jak:
1. Kalkulację kosztów wytworzenia
2. Rozliczenie świadczeń wzajemnych
3. Identyfikację kosztów pojedynczych zasobów
4. Procesy optymalizacyjne
5. Zakresy odpowiedzialności za koszty
6. Systemy motywacyjne.

V. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej:
1. Jednofazowe oraz wielofazowe
2. Jednoparametrowe oraz wieloparametrowe
3. Świadczeń wzajemnych
4. Według reguły normalnej zdolności produkcyjnej z identyfikacją kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
5. Projektowanie wieloetapowych scenariuszy rozliczeń kosztów wielu zakresów działalności pomocniczej

VI. Reguły doboru technik rozliczeń kosztów pośrednich:
1. Metody ewidencyjne
2. Metody automatyczne
3. Zasady doboru metody do specyfiki rozliczanych kosztów
4. Uwzględnienie istotności kosztów w doborze metod ich rozliczania

VII. Przykłady rozliczeń kosztów działalności pomocniczej dla:
1. Nieruchomości
2. Transportu
3. Informatyki
4. Gospodarki energetycznej
5. Remontów i utrzymania ruchu

23 - 24.05.2019 - Część 2 Kalkulacja kosztów:

VIII. Metody kalkulacji kosztu wytworzenia:
1. Podziałowa prosta
2. Podziałowa prosta ze współczynnikami
3. Doliczeniowa
4. Zleceniowa
5. Według kosztu standardowego
6. Fazowa
7. Dla produkcji skojarzonej
8. Zasady doboru metody kalkulacji do rodzaju prowadzonej działalności

IX. Uwzględnienie w kalkulacji:
1. Produkcji niezakończonej
2. Różnych wariantów zaawansowania produkcji niezakończonej
3. Wykorzystania normalnej zdolności produkcyjnej

X. Rachunek kosztów działań ABC:
1. Wady tradycyjnego rachunku kosztów
2. Reguły identyfikacji zasobów i wykonywanych przez nie czynności
3. Rozliczenie kosztów według metody ABC
4. Wady i zalety metody ABC
5. Wyznaczenie optymalnego zakresu stosowania metody ABC
6. Metoda Lean Accounting
7. Wskazanie obszarów zastosowania tradycyjnego rachunku kosztów, rachunku ABC oraz metody Lean Accounting

XI. Koszty niewykorzystanego potencjału:

1. Obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
2. Metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
3. Klasyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości oraz rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału
4. Zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
5. Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej
6. Wskaźniki określające stopień wykorzystania potencjału

XII. Kalkulacja kosztów całkowitych i ustalenie ceny według reguły normalnej zdolności produkcyjnej:
1. Wyznaczenie poziomów kosztów na potrzeby ustalenia marż rentowności
2. Reguły ustalenia kosztu wytworzenia
3. Doliczanie kosztów ogólnych oraz zysku do ceny zgodnie z wymogami normalnej zdolności produkcyjnej

XIII. Koszty sprzedaży i ich rozliczania:
1. Identyfikacja kategorii kosztów sprzedaży według wymogów controllingu
2. Adaptacja konta księgowego do szczegółowego rejestrowania kosztów sprzedaży
3. Wpływ szczegółowych kosztów sprzedaży na indywidualną kalkulację cen

XIV. Rachunek marżowy według reguł rachunkowości zarządczej kompatybilny z kalkulacyjnym wariantem rachunku zysków i strat.

 Prowadzący

Prowadzący

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w 4 dniach szkolenia
1 100 zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym module (2 dni)

 * Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
9 maj 2019 - 24 maj 2019 Warszawa 1162318 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia