Controlling w praktyce. Certyfikowany kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Termin: 9 maj 2019 - 7 czerwiec 2019
Miasto: Wrocław
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel kursu: prezentacja praktycznych narzędzi controllingu w formie umożliwiającej ich samodzielne wdrożenie.

Opis kursu: w trakcie zajęć prezentowane będą praktyczne narzędzia controllingu. Poszczególne narzędzia są przedstawione w różnych wariantach szczegółowości. Ma tona celu dopasowanie ich do specyfiki różnych przedsiębiorstw. Zasady konstrukcji przedstawianych narzędzi opasane są w obszernych materiałach szkoleniowych. Pozwala to uczestnikom na samodzielne ich wdrożenie w swoich przedsiębiorstwach.

Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu - kod zawodu: 241102.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw controllingu - kod zawodu 241102 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Program

Program

09 - 10.05.2019  Część 1 - Budżetowanie:

1. Etapy procesu budżetowania .

2. Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem budżetu:

 • Planowanie kroczące w budżetowaniu
 • Dopuszczalne granice odchyleń budżetowych

3. Aktualizacja budżetu i reakcja na odchylenia.

4. Zasady tworzenia syntetycznych struktur budżetu głównego uwzgledniające:

 • Pożądany zysk
 • Udział w rynku
 • Analizy strategiczne
 • Wykorzystanie zasobów

5. Etap planowania strategicznego na potrzeby budżetowania:

 • Analizy strategiczne w budżetowaniu
 • Identyfikacja strategii szczegółowych i zadań strategicznych

6. Budżetowanie zadaniowe i tradycyjne.

7. Identyfikacja centrów kosztów.

8. Struktury budżetów koszów stałych pojedynczych centrów kosztów.

9. Metody planowania poszczególnych pozycji budżetowych.

10. Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo:

 • Budżety projektów
 • Budżet główny firmy zarządzanej projektowo

11. Budżetowanie działalności wielkoseryjnej:

 • Planowanie sprzedaży produkcji i zaopatrzenia
 • Planowanie logistyczne ruchu materiałowego oraz  wykorzystania zasobów

12. Planowanie wyniku finansowego i przepływów finansowych.

06- 07.06.2019  Część 2 - Rachunkowość zarządcza:

1. Klasyfikacja kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej:

 •  Koszty bezpośrednie pośrednie,  stałe i zmienne, poziomy kosztów stałych

2. Adaptacja planu kont księgowych do potrzeb controllingu:

 • Konta zespołu 4,5, 7 oraz konta pozabilansowe na potrzeby controllingu

3. Wielopoziomowe i wielowymiarowe rachunki marżowe:

 • Wymiary i poziomy analizy marżowej
 • Strategiczny i operacyjny zakres analizy marżowej
 • Kolejność ujmowania kosztów w analizie marżowej
 • Projektowanie bezpiecznych struktur rachunku marżowego

4. Rozliczanie kosztów pośrednich:

 • Zakres rozliczeń świadczeń wewnętrznych
 • Poziomy kosztów wspólnych i reguły ich rozliczania
 • Metody rozliczeń kosztów pośrednich
 • Identyfikacja kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej

5. Kalkulacja kosztów i cen produktów na potrzeby tworzenia progów rentowności.Prowadzący

Prowadzący

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 7a, budynek GLOBIS (4 piętro)

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena*:

Cena promocyjna: 1 850 zł/os. + 23 %VAT przy zgłoszeniu do  15.03.2019  r. - udział w całości kursu - 4 dni

1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu - 4 dni

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Uczestnicy kursu otrzymają także książkę autorstwa Pana Michała Chalastry:
,,Rachunek kosztów księgowego i controllera"

 • Wrocław 2018
 • ISBN
 • Format B5
 • Objętość 508
 • Oprawa miękka
   

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

Zawiera ona:

 • identyfikację kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zakres rozbudowy ewidencji kosztów na potrzeby budżetowania,
 • rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa,
 • koszty niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa i ich rozliczenie,
 •  integrację rachunku kosztów przedsiębiorstwa z budżetowaniem.

Książka zawiera liczne przykłady rozwiązań stosowanych w ewidencji, rozliczaniu i kalkulacji kosztów oraz rozbudowane, kompleksowe studia przypadków z różnych branż dotyczące dostosowania rachunku kosztów do budżetowania w przedsiębiorstwie. Mogą one stanowić inspirację do własnych indywidualnych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat książki znajdą Państwo tutaj

 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
9 maj 2019 - 7 czerwiec 2019 Wrocław 592619 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia