Najlepsze praktyki controllingu. Kierunki rozwoju. Strategie i wyzwania.

Termin: 27 czerwiec 2019 - 28 czerwiec 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Opis seminarium: seminarium prezentujące wybrane zagadnienia nowoczesnego controllingu funkcjonującego zgodnie z najlepszymi praktykami.

Cel seminarium: wskazanie kierunków rozwoju współczesnego controllingu.
Uczestnicy: pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Program

Program

1. Zasady adaptacji rachunkowości do wymogów controllingu w zakresie:

 • rejestracji kosztów na kontach zespołu 4 i 5,
 • doboru rodzajów kluczy rozliczeniowych kosztów,
 • rozliczania kosztów działalności pomocniczej,
 • rozliczania kosztów wydziałowych,
 • rozliczenie kosztów sprzedaży.

2. Zasady tworzenia wielowymiarowych raportów marżowych:

 •  ustalanie wymiarów raportów
 • strategiczne i operacyjne struktury raportów
 • ustalanie bezpiecznych struktur działalności w zakresie strategicznym i operacyjnym
 • ustalanie kategorii i kolejności kosztów w raportach marżowych
 • zasady adaptacji systemu rachunkowości do wymogów raportów marżowych

3. Identyfikacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej uwzględniająca wymogi controllingu takie jak:

 • kalkulacji,
 • systemów motywacyjnych,
 • zakresów odpowiedzialności,
 • działań optymalizacyjnych
 • planowania strategicznego.

4. Test identyfikujący stan rozwoju controllingu w przedsiębiorstwach zgodnie z najlepszymi praktykami:

 • ćwiczenie praktyczne w trakcie, którego uczestnicy ocenią stan rozwoju systemu controllingu w swoich firmach.
 • test ma za zadanie wskazać najlepsze praktyki dzisiejszego controllingu,
 • test obejmuje różne obszary funkcjonowania controllingu (rachunkowość, budżetowanie, raportowanie, zarządzanie, edukację)
 • w każdym pytaniu wskazane są w formie opisowej wady i zalety różnych potencjalnych wariantów oraz sugerowane rozwiązania wzorcowe.
 • podczas testu każde pytanie jest szczegółowo omawiane przez prowadzącego, wskazywane są najlepsze standardy oraz możliwe wady funkcjonowania poszczególnych narzędzi controllingu

5. Formalizacja funkcji controllingu za pomocą Księgi Controllingu:

 • zasady konstrukcji i cele funkcjonowania księgi controllingu,
 • zadania nowoczesnego controllingu i ich ewolucja,
 • zasady współpracy controllerów z kierownikami centrów odpowiedzialności,
 • miejsce działu controllingu w systemie zarządzania,
 •  uprawnienia działu controllingu.

6. Zrównoważony proces wdrożenia i funkcjonowania controllingu:

 • obszary wdrożenia i funkcjonowania zrównoważonego controllingu w zakresie wykonywanych zadań, osób realizujących różne zadania, czasu i kosztów.
 • czasowe i wartościowe metody pomiaru stopnia funkcjonowania zrównoważonego controllingu

7. Edukacja controllerów:

 • luka edukacyjna wiedzy na temat controllingu,
 • rodzaje działań edukacyjnych uwzględniające potrzeby controllerów, kierowników centrów odpowiedzialności i szeregowych pracowników,
 • wskaźniki wykorzystywana do oceny poprawności działań edukacyjnych,
 • strategiczne i operacyjne planowanie budżetu szkoleń

8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu jako narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej:

 • obszary zastosowania rachunku cyklu życia produktów
 • zasady rozliczeń kosztów w czasie
 • koszty przedprocesowe i poprocesowe
 • tworzenie wieloletnich planów rachunku zysków i strat dla produktów
 • zasady ujęcia wartości pieniądza w czasie w analizie cyklu życia produktów.


Prowadzący

Prowadzący

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

990 zł + 23% VAT - za jedną osobę
890 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
27 czerwiec 2019 - 28 czerwiec 2019 Warszawa 589319 990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia