Techniki wykrywania i manipulacji oszustw księgowych. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 20 grudzień 2018 - 21 grudzień 2018
Miasto: Warszawa
Cena: 1190.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie narzędzi "czytania między wierszami" sprawozdań finansowych pod kątem oceny wiarygodności informacji płynących z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się oceną i analizą sprawozdań finansowych, w tym w szczególności: analityków kredytowych, analityków giełdowych, inwestorów indywidualnych, dyrektorów finansowych oraz audytorów.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: nabycie umiejętności dogłębnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym "czytania między wierszami" i oceny wiarygodności raportowanych sprawozdań finansowych.

Podczas szkolenia: zostanie prezentowanych kilkadziesiąt najpopularniejszych technik "kreatywnej księgowości" (zarówno relatywnie prostych, jak i znacznie bardziej zaawansowanych), wykorzystywanych przez firmy do fałszowania (zwykle zawyżania) wartości księgowej aktywów, kapitałów własnych, przychodów oraz zysków, a także zostaną przedstawione (z wykorzystaniem kilkudziesięciu studiów przypadków) symptomy niskiej wiarygodności sprawozdań finansowych, możliwe do odnalezienia w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w notach objaśniających (informacji dodatkowej) do sprawozdań finansowych.


 

Program

Program

1. Wstępna ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji:

 • Model estymacji ryzyka oszustwa Apostolou, Hassella i Webbera
 • Statystyczny model estymacji Bella i Carcello
 • Kompleksowa analiza siedmiu grup czynników wpływających na ogólne ryzyko manipulacji - "model pajęczyny" (wg Ouaniche)

2. Wstępna i rozszerzona ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego:

 • Oczekiwania rynku a metody zarządzania wynikiem finansowym - "big bath accounting", "bump up earning", "cookie jar accounting", "income smoothing"
 • Metody detekcji praktyk kreowania zysku oparte na pomiarze intencjonalnych różnic memoriałowych ("discretionary accruals", "abnormal accruals") - model Healya, model DeAngelo, model Friedlana, model Jones
 • Metody detekcji praktyk kreowania zysku wykorzystujące wskaźnikową analizę dyskryminacyjną - model Beneisha
 • Metody detekcji praktyk kreowania zysku oparte na identyfikacji zmian zasad rachunkowości, zakresu ujawnianych informacji oraz istotnych transakcji
 • Znaczenie opinii biegłego rewidenta w procesie zwiększania wiarygodności informacji sprawozdawczych - krytyczne czytanie opinii biegłego rewidenta (przykłady typowych objaśnień i zastrzeżeń oraz przykłady "kontrowersyjnych" opinii)

3. Analiza obszarów krytycznych - bilans:

 • Manipulacje aktywami trwałymi
 • Manipulacje w obszarze aktywów obrotowych
 • Manipulacje w kapitałach własnych
 • Manipulacje w kapitałach obcych

4. Analiza obszarów krytycznych - przychody i koszty:

 • Przesunięcia czasowe przychodów i kosztów
 • "Pusta" sprzedaż
 • Ukrywanie kosztów w aktywach
 • Przychody i koszty w kontraktach długoterminowych
 • Transakcje między podmiotami powiązanymi

5. Nieprawidłowości w zakresie rachunku przepływów pieniężnych:

 • Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
 • Wiarygodność cash-flow
 • Interpretacja korekt w działalności operacyjnej
 • Interpretacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowe
 • Najczęściej spotykane błędy i manipulacje w cash-flow
 • Weryfikacja przepływów z danymi bilansowymi

6. Studia przypadków: "czytanie między wierszami" sprawozdań finansowych w celu wykrycia oszustw i nadużyć.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 190 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 090 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
20 grudzień 2018 - 21 grudzień 2018 Warszawa 963118 1190.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia