Techniki wykrywania i manipulacji oszustw księgowych.

Termin: 20 grudzień 2018 - 21 grudzień 2018
Miasto: Warszawa
Cena: 1190.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie narzędzi "czytania między wierszami" sprawozdań finansowych pod kątem oceny wiarygodności informacji płynących z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się oceną i analizą sprawozdań finansowych, w tym w szczególności: analityków kredytowych, analityków giełdowych, inwestorów indywidualnych, dyrektorów finansowych oraz audytorów.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: nabycie umiejętności dogłębnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym "czytania między wierszami" i oceny wiarygodności raportowanych sprawozdań finansowych.

Podczas szkolenia: zostanie prezentowanych kilkadziesiąt najpopularniejszych technik "kreatywnej księgowości" (zarówno relatywnie prostych, jak i znacznie bardziej zaawansowanych), wykorzystywanych przez firmy do fałszowania (zwykle zawyżania) wartości księgowej aktywów, kapitałów własnych, przychodów oraz zysków, a także zostaną przedstawione (z wykorzystaniem kilkudziesięciu studiów przypadków) symptomy niskiej wiarygodności sprawozdań finansowych, możliwe do odnalezienia w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w notach objaśniających (informacji dodatkowej) do sprawozdań finansowych.


 

Program

Program

1. Wstępna ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji:

 • Model estymacji ryzyka oszustwa Apostolou, Hassella i Webbera
 • Statystyczny model estymacji Bella i Carcello
 • Kompleksowa analiza siedmiu grup czynników wpływających na ogólne ryzyko manipulacji - "model pajęczyny" (wg Ouaniche)

2. Wstępna i rozszerzona ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego:

 • Oczekiwania rynku a metody zarządzania wynikiem finansowym - "big bath accounting", "bump up earning", "cookie jar accounting", "income smoothing"
 • Metody detekcji praktyk kreowania zysku oparte na pomiarze intencjonalnych różnic memoriałowych ("discretionary accruals", "abnormal accruals") - model Healya, model DeAngelo, model Friedlana, model Jones
 • Metody detekcji praktyk kreowania zysku wykorzystujące wskaźnikową analizę dyskryminacyjną - model Beneisha
 • Metody detekcji praktyk kreowania zysku oparte na identyfikacji zmian zasad rachunkowości, zakresu ujawnianych informacji oraz istotnych transakcji
 • Znaczenie opinii biegłego rewidenta w procesie zwiększania wiarygodności informacji sprawozdawczych - krytyczne czytanie opinii biegłego rewidenta (przykłady typowych objaśnień i zastrzeżeń oraz przykłady "kontrowersyjnych" opinii)

3. Analiza obszarów krytycznych - bilans:

 • Manipulacje aktywami trwałymi
 • Manipulacje w obszarze aktywów obrotowych
 • Manipulacje w kapitałach własnych
 • Manipulacje w kapitałach obcych

4. Analiza obszarów krytycznych - przychody i koszty:

 • Przesunięcia czasowe przychodów i kosztów
 • "Pusta" sprzedaż
 • Ukrywanie kosztów w aktywach
 • Przychody i koszty w kontraktach długoterminowych
 • Transakcje między podmiotami powiązanymi

5. Nieprawidłowości w zakresie rachunku przepływów pieniężnych:

 • Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
 • Wiarygodność cash-flow
 • Interpretacja korekt w działalności operacyjnej
 • Interpretacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowe
 • Najczęściej spotykane błędy i manipulacje w cash-flow
 • Weryfikacja przepływów z danymi bilansowymi

6. Studia przypadków: "czytanie między wierszami" sprawozdań finansowych w celu wykrycia oszustw i nadużyć.Prowadzący

Prowadzący

dr Adam Chmielewski
praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Finansów i Rachunkowości). Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, cash flow, działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych. Działalność szkoleniową prowadzi od 1997 roku, przeplata ją doświadczeniami praktycznymi - kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie. Autor licznych publikacji z dziedziny rachunkowości. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta
i zasiada w komitecie audytu spółki ubezpieczeniowej. Pan Adam posiada 15-letni staż w prowadzeniu szkoleń.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 190 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 090 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
20 grudzień 2018 - 21 grudzień 2018 Warszawa 963118 1190.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia