Kurs kadrowo-płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 30 marzec 2019 - 26 maj 2019
Miasto: Wrocław
Cena: 3290.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych.


Korzyści dla uczestników:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie:
  - prawa pracy,
  - ubezpieczeń społecznych,
  - naliczania wynagrodzeń,
  - programu PŁATNIK.
 • Program kursu przygotowany jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Profil uczestnika:
Kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.


UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

 • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310
  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

 

Program

Program


MODUŁ KADROWY   (30-31.03.2019, 13-14.04.2019)

Uczestnicy będą analizować m.in. różne scenariusze rekompensowania pracy w godzinnych nadliczbowych, czy rozróżniania oddelegowywania od podróży służbowej. W trakcie prezentowania kolejnych instytucji zostaną również omówione dodatkowe elementy, z wykazaniem wzajemnych zależności i potencjalnych kosztów, w zakresie wynagrodzeń pracowników. Zajęcia będą przyjmowały również formę warsztatów z ćwiczeniami, w szczególności odnośnie do instytucji czasu pracy, wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego. Wybrane instytucje będą omawiane na podstawie przygotowywanych pod kątem kursu wzorów dokumentów.

Poszczególne instytucje będę omawiane w oparciu o wyjaśnienia właściwych organów i wyroki sądów, z wykorzystaniem wzorców dokumentów.


Zasady zatrudniania i prowadzenia spraw pracowniczych od podstaw
Program uwzględnia najnowsze zmiany przepisów i projektowane rozwiązania


I. Zatrudnianie pracowników

1. Rekrutacja

 • ogłoszenie o pracę i wybór kandydata,
 • zasada równego taktowania,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

Prowadzący

Prowadzący

r.pr. Robert Lisicki

Radca prawnym. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji  z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W obszarze jego zainteresowań pozostaje w szczególności tematyka zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym czasu pracy, pracy tymczasowej. W latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych w Konfederacji Lewiatan, gdzie odpowiada za obszar projektów aktów prawnych  z zakresu krajowego i unijnego prawa pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, instytucji rynku pracy. Członek zespołów ds. prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, a na poziomie unijnym Komitetu Doradczego ds. swobodnego przepływu pracowników i ich zatrudnienia. Uczestniczy w pracach legislacyjnych w Sejmie i Senacie RP.


Dorota Gąsior
Specjalistka z zakresu obsługi ZUS w działalności gospodarczej
Adriana Głuchowska

trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant , ekspert na co dzień rozwiązujący nietypowe problemy z praktyki. Przez niemal 17 lat pracy przeszkoliła ok. 10 000 osób, przeprowadzając setki szkoleń. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie).  Autorka kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych, specjalista ds. wdrażania procedur  i instrukcji (Kontrola Zarządcza, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Regulaminy). Praktyk - szkoli od lat, zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców, jak i przedsiębiorców.

 


Andrzej Radzisław

radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 7a, budynek GLOBIS (4 piętro)

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

70 godzin dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

KADRY:  30-31.03.2019  
KADRY:  13-14.04.2019 
PŁACE:   27-28.04.2019 
PŁACE:   11-12.05.2019
UBEZPIECZENIA:  25-26.05.2019

Cena promocyjna: 2890 zł -  obowiązuje przy zgłoszeniu do 18 marca 2019 

Cena regularna po 18.03.2019:

         3.290 zł + 23% VAT

    * jeśli szkolenie jest opłacone w min. 70% lub w całości ze środków publicznych

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
30 marzec 2019 - 26 maj 2019 Wrocław 601619 3290.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia