Kurs kadrowo-płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK

Termin: 29 wrzesień 2019 - 1 grudzień 2019
Miasto: Wrocław
Cena: 3290.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych.


Korzyści dla uczestników:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie:
  - prawa pracy,
  - ubezpieczeń społecznych,
  - naliczania wynagrodzeń,
  - programu PŁATNIK.
 • Program kursu przygotowany jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Profil uczestnika:
Kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.


UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:
- specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
- specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Program

Program


MODUŁ KADROWY   (28-29.09.2019, 12-13.10.2019)


Kurs ma na celu przedstawienie krok po kroku, w praktyczny sposób, w oparciu o przykłady, regulacji szeroko rozumianego zatrudnienia. Kolejne zmiany przepisów, wyroki sądów czy wyjaśnienia organów powodują, iż materia związana z zatrudnianiem pracowników staje się coraz bardziej złożona.

Warto od podstaw zapoznać się z kolejnym etapami zatrudnienia:  rekrutacja i podpisywanie umowy o pracę, realizacja wzajemnych zobowiązań w trakcie trwania umowy (dokumentacja, czas pracy, urlop wypoczynkowy itd.), a kończąc na obowiązkach związanych z rozwiązaniem umowy i wydaniem świadectwa pracy.

W tym kontekście będą omawiane również najnowsze obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, rozliczania czasu pracy i poszczególnych urlopów, współpracy ze związkami zawodowymi, angażowania pracowników tymczasowych, podstawowych elementów Pracowniczych Planów Kapitałowych (co już wiemy na temat obowiązków działów kadrowo

Prowadzący

Prowadzący

r.pr. Robert Lisicki

Radca prawnym. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji  z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W obszarze jego zainteresowań pozostaje w szczególności tematyka zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym czasu pracy, pracy tymczasowej. W latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych w Konfederacji Lewiatan, gdzie odpowiada za obszar projektów aktów prawnych  z zakresu krajowego i unijnego prawa pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, instytucji rynku pracy. Członek zespołów ds. prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, a na poziomie unijnym Komitetu Doradczego ds. swobodnego przepływu pracowników i ich zatrudnienia. Uczestniczy w pracach legislacyjnych w Sejmie i Senacie RP.


Dorota Gąsior
Specjalistka z zakresu obsługi ZUS w działalności gospodarczej
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Pracownik socjalny, manager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków.

Andrzej Radzisław

radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 7a, budynek GLOBIS (4 piętro)

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

70 godzin dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

28-29.09.2019

12-13.10.2019

26-27.10.2019

23-24.11.2019

30.11-1.12.2019

Cena: 

     3.290 zł + VAT/ osoba

Cena promocyjna: 2.890zł + VAT/ osoba* przy zgłoszeniu do 9 września br.

* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


* BDO Solutions Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29 wrzesień 2019 - 1 grudzień 2019 Wrocław 962119 3290.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia