Kurs kadrowo-płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK

Termin: 21 wrzesień 2019 - 17 listopad 2019
Miasto: Rzeszów
Cena: 3290.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych.


Korzyści dla uczestników:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie:
  - prawa pracy,
  - ubezpieczeń społecznych,
  - naliczania wynagrodzeń,
  - programu PŁATNIK.
 • Program kursu przygotowany jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Profil uczestnika:
Kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.


UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:
- specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
- specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Program

Program

MODUŁ KADROWY   (21-22.09.2019, 28-29.09.2019)

Dzień 1: STOSUNEK PRACY

1. Nadchodzące zmiany w wrzesień 2019 r.

 • Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.
 • Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
 • Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
 • Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
 • Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
 • Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

2. Nowe rozporządzenie o aktach osobowych 2019 r. - rewolucja !!!

 • Podział akt osobowych na części A,B,C,D.
 • Konieczność umieszczania w części D akt dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową pracowników.
 • Kiedy podział poszczególnych części akt osobowych na podczęści jest obowiązkowy?
 • Konieczność potwierdzania dokumentów w aktach za zgodność,
 • Skierowania na badania lekarskie elementem akt osobowych.
 • Czy trzeba powkładać do akt skierowania, które pracodawca posiada sprzed 2019 r.?
 • Brak oficjalnego wzoru umowy o pracę!
 • Brak wzorów kwestionariuszy osobowych!
 • Jakie dane zawrzeć na umowie by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • Konieczność umieszczenia w aktach potwierdzenia zapoznania się z monitoringiem
 • Wymogi nowej karty ewidencji czasu pracy 2019 r.
 • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika - jakby drugie akta?
 • Konieczność przechowywania wniosków urlopowych, wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę nad dzieckiem itp.
 • Brak konieczności umieszczania grafików czasu pracy w dokumentacji pracowniczej - co z nimi robić?
 • Czy listy obecności umieszczać w odrębnej dokumentacji każdego pracownika?
 • Czy stare karty ewidencji czasu pracy należy obecnie umieścić w indywidualnej dokumentacji ze stosunku pracy każdego pracownika, czy można to zrobić wyłącznie dla nowych?
 • Umieszczanie w odrębnej dla każdego pracownika dokumentacji  wniosków o wyjścia prywatne

Prowadzący

Prowadzący

Aleksander Kuźniar

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na  Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 10 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.


Dorota Gąsior
Specjalistka z zakresu obsługi ZUS w działalności gospodarczej
Adriana Głuchowska

trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant , ekspert na co dzień rozwiązujący nietypowe problemy z praktyki. Przez niemal 17 lat pracy przeszkoliła ok. 10 000 osób, przeprowadzając setki szkoleń. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie).  Autorka kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych, specjalista ds. wdrażania procedur  i instrukcji (Kontrola Zarządcza, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Regulaminy). Praktyk - szkoli od lat, zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców, jak i przedsiębiorców.

 


Andrzej Radzisław

radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

70 godzin dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

21-22.09.2019

28-29.09.2019

12-13.10.2019

26-27.10.2019

16-17.11.2019

Cena: 

     3.290 zł + VAT/ osoba

Cena promocyjna: 2.890zł + VAT/ osoba* przy zgłoszeniu do 9 sierpnia br.

* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


* BDO Solutions Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
21 wrzesień 2019 - 17 listopad 2019 Rzeszów 974419 3290.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia