E-ZLA i zmiany w dokumentach ZUS od 1 stycznia 2019r. (E-akta) (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 14 grudzień 2018 - 14 grudzień 2018
Miasto: Wrocław
Cena: 520.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z zasadami wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA,
 • poznanie korzyści i zagrożeń związanych z obsługą E-ZLA,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi E-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych,
 • poznanie nowych obowiązków płatników składek związanych ze skróceniem przechowywania dokumentacji kadrowej od 1 stycznia 2019r.

Uczestnicy szkolenia:

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych

Program

Program

I. Elektroniczne zwolnienia lekarskie.
1. Zasady wypełniania zaświadczenia o niezdolności do pracy ZUS ZLA - na czym polega obowiązek kontroli formalnej i merytorycznej zwolnień lekarskich dokonywanej przez pracodawców (płatników składek).
2. Jakie niezbędne informacje musi zawierać zaświadczenie o niezdolności do pracy - czym różni się nowe E-ZLA od dotychczasowych zwolnień lekarskich?
3. Jakie korzyści i zagrożenia dla pracodawców i pracowników wprowadza nowa forma zwolnienia lekarskiego - problemy pracodawców w organizacji pracy działów kadrowo-płacowych po wprowadzeniu E-ZLA od 1 grudnia 2018r.
4. Czy od 1 grudnia 2018r. wszyscy płatnicy składek muszą uruchomić dostęp do PUE by odbierać E-ZLA?.
5. Zasady wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich za okresy wsteczne i na okresy przyszłe.
6. Nowe formy zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018r.:

 • E-ZLA
 • papierowe formy zwolnień lekarskich - zasady wystawiania zwolnień lekarskich w firmie wydruku i zaświadczenia na formularzu ( tzw. tryb alternatywny).

7. Zmiany w sposobie korygowania zwolnień lekarskich po wprowadzeniu E-ZLA:

 • jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy nieprawidłowości w nowych zwolnieniach lekarskich?
 • w jaki sposób można zgłaszać błędy w zwolnieniach?
 • korygowanie zwolnień wystawionych na PUE ( E-ZLA),
 • korygowanie nowych zwolnień lekarskich wystawionych w formie papierowej.

8. Wystawianie zwolnienia lekarskiego E-ZLA przez lekarza - o czym pracodawca wiedzieć powinien:

 • kiedy lekarz ma prawo do wystawiania zwolnień lekarskich?
 • z jaką datą wystawiane są nowe E-ZLA?
 • jakie dane udostępnia lekarzowi ZUS?
 • czy lekarz ma obowiązek weryfikacji danych pacjenta pobranych z ZUS?
 • adres pacjenta na zwolnieniu lekarskim,
 • weryfikowanie okresu niezdolności do pracy a wcześniejsze zwolnienia wystawione przez innych lekarzy,
 • skąd lekarz wie w jakiej formie ma wystawić nowe zwolnienie?
 • wystawianie zwolnienia lekarskiego dla pacjenta zatrudnionego w kilku zakładach pracy,
 • wystawianie zwolnienia lekarskiego na opiekę nad członkiem rodziny,
 • umieszczanie kodu literowego A na nowych E-ZLA,
 • zasady dzielenia zwolnień lekarskich wystawianych za okresy wsteczne,
 • wystawianie zwolnień na nakładające się okresy i komunikowanie przerwy między zwolnieniami,
 • stwierdzanie nieważności E-ZLA,
 • wystawianie zwolnienia lekarskiego przez szpital lub inny podmiot świadczący całodobowe usługi lecznicze w trakcie trwania innego E-ZLA,
 • wysyłka zwolnienia elektronicznego.

9. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych (PUE):

 • co zrobić, aby otrzymywać powiadomienia o wpłynięciu zwolnienia na Platformę Usług Elektronicznych? - ustawienia subskrypcji i formy powiadomień
 • gdzie na PUE znajdują się nowe E-ZLA?
 • w jaki sposób można pobrać zwolnienie lekarskie z PUE?
 • sposób archiwizacji nowych zwolnień lekarskich,
 • czy z PUE zwolnienie lekarskie można niechcący usunąć?
 • czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?

10. Statusy zwolnień lekarskich na PUE - wpływ statusu zwolnienia na jego rozliczenie przez pracodawcę.
11. Problemy praktyczne związane z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich:

 • w jaki sposób będzie wystawiane zwolnienie lekarskie w sytuacji nowego pracownika, który jeszcze nie został zgłoszony do ZUS?,
 • co zrobić ze zwolnieniem lekarskim jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?
 • pracownik chce wrócić szybciej do pracy - jak dokonać skrócenia zwolnienia lekarskiego wystawionego elektronicznie?
 • pracodawca otrzymał na PUE E-ZLA a pracownik stawił się w pracy - czy pracodawca może dopuścić pracownika do pracy? Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku, gdy dopuści do pracy pracownika posiadającego aktualne zaświadczenie o niezdolności do pracy.
 • zakład pracy rozliczył zwolnienie lekarskie ( wypłacił zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe) a E-ZLA zostało unieważnione po dokonaniu wypłaty świadczenia przez płatnika, co powinien w takiej sytuacji zrobić płatnik zasiłku?
 • dlaczego pracodawca otrzymuje na PUE E-ZLA zwolnionych pracowników - czy w takiej sytuacji pracodawca ma jakieś obowiązki w związku z otrzymanym zwolnieniem?

12. Obniżanie zasiłku chorobowego o 25% po wprowadzeniu E-ZLA.
13. Zmiany w dokumentacji zasiłkowej w związku z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich ( E-ZLA) od 1 grudnia 2018r.:

 • dokumentacja zasiłkowa prowadzona przez płatnika, który wypłaca zasiłki,
 • elektroniczne Z-3, Z-3a, Z-3b - sposób wypełniania,
 • czy można złożyć elektronicznie druk Z-15a lub Z-15b? -praktyczne problemy związane z jego przygotowaniem,
 • zmiany w przesyłaniu i wypełnianiu Z-3, Z-3a, Z-3b do ZUS, kiedy ZUS jest płatnikiem zasiłków a ubezpieczony otrzymuje kolejne zwolnienie,
 • skrócone terminy na dostarczenie do ZUS nowych zwolnień lekarskich wystawionych w formie papierowej,
 • dokumentacja do wypłat zasiłków w przypadku przejęcia wypłaty przez ZUS (np. w przypadku zakończenia stosunku pracy),
 • dokumentacja do wypłaty świadczeń chorobowych w przypadku przejęcia wypłaty świadczenia przez innego płatnika.

II. Nowe dokumenty ZUS w związku z wprowadzeniem skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.

1. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.
2. Wpływ skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na dokumenty ubezpieczeniowe ZUS.
3. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - ZUS OSW.
4. Raport informacyjny ZUS RIA:

 • W jakim terminie ZUS RIA należy przekazać do ZUS?
 • Za których ubezpieczonych należy złożyć raporty ZUS RIA? Czy zleceniodawca będzie zobowiązany złożyć raporty ZUS RIA za wszystkich zleceniobiorców? (np. studentów zatrudnionych na umowy zlecenia, osoby opłacające składki wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne itd.)
 • Jakie informacje będzie zawierał raport informacyjny ZUS RIA?
 • Jakie będą konsekwencje nieprzekazania dokumentu ZUS RIA wraz z dokumentem ZUS ZWUA od 1 stycznia 2019r?

5. Konsekwencje złożenia oświadczenia ZUS OSW i złożenia dokumentów ZUS RIA wyłącznie za część osób ubezpieczonych. Co w sytuacji, gdy płatnik nie złoży dokumentu ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w trakcie roku od złożenia ZUS OSW?
6. Kiedy płatnik składek będzie zobowiązany do złożenia korekty ZUS RIA? Jaki będzie termin na złożenie dokumentu korygującego?
7. Raport o wykonywaniu pracy nauczycielskiej ZUS RPA.
8. Zmiany w formularzach DRA, ZWUA, Informacja Miesięczna (IM) i Informacja Roczna (IR) od 1 stycznia 2019r.
9. Informacje przekazywane ubezpieczonym przez ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
10. Okres przechowywania dokumentacji zasiłkowej od 1 stycznia 2019r.
11. Pytania i konsultacje - czas dla uczestników szkolenia.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 7a, budynek GLOBIS (4 piętro)

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

  

 

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
14 grudzień 2018 - 14 grudzień 2018 Wrocław 1107718 520.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia