Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego

Termin: 7 wrzesień 2019 - 15 grudzień 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 2600.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Kurs ma na celu uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie prawa podatkowego w stopniu pozwalającym nie tylko na zdanie egzaminu, lecz na opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów podatkowych. Struktura tematyczna została ukształtowana w sposób umożliwiający sprawną naukę i szybkie zrozumienie wymaganego materiału. Szkolenie zakłada przekaz wiedzy poprzez analizę szeregu przykładów i praktycznych zagadnień, a przez to wskazanie zastosowania teorii, której opanowanie jest celem uczestnictwa w kursie.

Kurs obejmuje 128 godzin lekcyjnych (16 spotkań)

Program

Program

I. System prawa podatkowego.

Naukę jakiegokolwiek prawa, nie tylko podatkowego należy rozpocząć od charakterystyki źródeł prawa oraz zasad, które wskazują jak należy je czytać oraz interpretować. W tej części zostaną przedstawione normy prawne składające się na gałąź prawa podatkowego - ogół przepisów prawnych, sposób ich wykładni oraz relacji prawa podatkowego do innych gałęzi prawa: cywilnego, gospodarczego itp. Poznanie konstrukcji prawnej podatków pozwoli zrozumieć istotę rozwiązań podatkowych funkcjonujących w obowiązującym prawie.

1. Źródła prawa.
2. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego.
3. Wykładnia prawa.
4. Prawo podatkowe a inne gałęzie prawa.
5. Konstrukcja prawna podatku.

II. Prawo procesowe i postępowanie przed sądami administracyjnymi.

W tej części zostanie przedstawiona cała struktura podmiotów, które podatki pobierają, płacą, egzekwują oraz procedury regulujące postępowanie związane z konkretyzacją obowiązków i uprawnień podatkowych w formie decyzji i poza tą metodą. Ponadto, zasady postępowania podatkowego, charakterystykę przymusowego wykonania zobowiązań podatkowych oraz kary jakie mogą zostać nałożone na podatnika za naruszenie norm podatkowych. W części tej będzie również omówiona sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych.

1. Krajowa Administracja Skarbowa.
2. Postępowanie przed organami administracji publicznej.
3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi.
4. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
5. Prawo karne i karne skarbowe.

III. Podatkowe prawo materialne.

To część w której będą omówione normy prawne bezpośrednio regulujące stosunki pomiędzy podmiotami, określając przesłanki (fakty) powodujące ich powstanie, zmianę lub wygaśnięcie. W każdym z obowiązujących w Polsce podatków będzie przedstawiona ich konstrukcja prawna, zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania,  obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania (metody ustalania dochodu), stawki podatku, zwolnienia i ulgi, uproszczone formy opodatkowania, techniki poboru itd.

1. Podatek od towarów i usług
2. Podatek akcyzowy
3. Podatek dochodowy od osób prawnych
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
5. Podatek od gier
6. Podatek tonażowy
7. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
8. Podatek od niektórych instytucji finansowych
9. Podatki i opłaty lokalne/samorządowe.
10. Prawo celne.
11. Prawo dewizowe.

IV. Rozliczanie podatków i sprawozdawczość podatkowa.

Przedstawienie zasad i charakterystyka sposobu rozliczeń podatkowych umożliwiających prawidłowe wypełnienie obowiązków nałożonych na podatników. Istota i zakres ewidencji i sprawozdawczości podatkowej w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Uproszczone ewidencje podatkowe.

1. Ewidencja podatkowa.
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz książki przychodów i rozchodów. 
3. Prawo podatkowe a prawo bilansowe.

V. Analiza podatkowa i kazusy z zakresu najistotniejszych kwestii prawa materialnego.
Rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Przedstawienie szeregu problemów i sposoby ich rozwiązania wynikające z praktyki i doświadczenia prowadzących.Prowadzący

Prowadzący

Beata Bergman

posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w świadczeniu usług, między innymi, dla klientów z branży mediów, IT, nieruchomości, budowlanej i gastronomicznej. Doradzała w zakresie restrukturyzacji, wyboru efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, opodatkowania określonych przedsięwzięć, wdrożenia rozwiązań lub projektów, inwestowania i przeprowadzania transakcji w spółkach holdingowych. Szereg jej projektów zostało pozytywnie zweryfikowanych w postępowaniach podatkowych.  Posiada na swoim koncie wiele wygranych spraw wśród których znajdują się postępowania prowadzone z zakresu podatku od towarów i usług, od nieruchomości, akcyzowego.    
Przed dołączeniem do BDO, Beata Bergman odpowiadała za politykę podatkową w grupie kapitałowej z branży mediowej, IT i nieruchomościowej. Przez lata wprowadzała systemowe rozwiązania podatkowe we współpracy z działami: sprzedaży, marketingowym, IT i księgowym. Jest członkiem Krajowej Izby Radców Prawnych. Świadczyła usługi z zakresu doradztwa podatkowego dla takich firm jak: m.in. Perfetti van Melle sp. z o.o., Michelin S.A., Radio Eska S.A., Murator S.A., ZPR S.A., ZPR Media S.A., Time S.A., Mundi Park sp. z o.o., IPP sp. z o.o., DEM

Tomasz Hopej
posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w świadczeniu usług dla klientów korporacyjnych działających w różnych branżach oraz dla osób fizycznych.
Przed dołączeniem do BDO reprezentował klientów w postępowaniach podatkowych, postępowaniach o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi - w przedmiocie podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości - w ramach współpracy z kancelariami prawnymi.
Obecnie jego praktyka koncentruje się na przeglądach rozliczeń podatkowych, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości, oraz na bieżącym doradztwie. W 2016 roku zdał egzamin na doradcę podatkowego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/pzsvRKa5YxK2

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 17.00

TERMINY SPOTKAŃ:

• 07-08.09.2019
• 14-15.09.2019
• 28-29.09.2019
• 12-13.10.2019
• 26-27.10.2019
• 23-24.11.2019
• 30.11-01.12.2019
• 14-15.12.2019

Cena łączna: kurs:  2600 zł/os. + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II lub III ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), kolejne nalezy uregulować do końca trwania kursu.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
7 wrzesień 2019 - 15 grudzień 2019 Warszawa 1191318 2600.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia