Ogólnopolskie Forum Podatki 2019. Nowelizacja ustaw podatkowych.

Termin: 29 styczeń 2019 - 30 styczeń 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 1850.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Podatków.

Będzie nam miło spotkać się z Państwem w dniach 29 - 30 stycznia 2019 w Warszawie, w hotelu Marriott****, gdzie odbędzie się konferencja poświęcona zmianom  podatkowym.

Jakie zmiany podatkowe czekają nas w 2019  roku? Już od 1 stycznia 2019 roku będzie  obowiązywać wiele zmian podatkowych.  Jak wpłyną one na rozliczenia przedsiębiorców z fiskusem i jak się do nich przygotować? Jakie rozwiązania można wykorzystać, aby usprawnić swoją pracę?

Nasza konferencja jest znakomitą okazją, aby poznać zmiany w regulacjach podatkowych, jakie zaczną obowiązywać w 2019 roku i zastosować je w firmowej praktyce jest to  także doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji ze specjalistami.

Wszyscy zaproszeni eksperci są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami, a ich wystąpienia przygotowane są tak, aby dostarczyć Państwu praktycznych informacji z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa  na spektakl ,,Okno na parlament

Program

Program

29.01.2019 - Podatek od towarów  i usług w 2019 roku:

1. Zmiany VAT 2019 - Aneta Lech doradca  podatkowy

 • Ulga na złe długi - skrócenie terminu do 90 dni.
 • Fakturowanie w zamówieniach publicznych.
 • Towary i usługi opłacone bonami. Nowa regulacja.
 • Kierunki zmian systemu VAT na najbliższe lata.

2. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT - Emilia Wolnowska  prawnik,  doradca podatkowy BDO DDP

 • koncepcja prawna;
 • najnowsze stanowiska organów podatkowych, sądów administracyjnych i TSUE.

3. Dobre praktyki należytej staranności w VAT - Marek Sporny doradca podatkowy BDO DDP

 • Jak w praktyce zachować należytą staranność?
 • Kiedy VAT naliczony będzie bezpieczny?
 • Czy trzeba stosować split payment?
 • Jak szczegółowo sprawdzać kontrahentów?
 • Rola pracowników merytorycznych w prawidłowym rozliczaniu VAT w firmie (dział sprzedaży/dział zakupów, magazyn, itp.).

4. VAT w obrocie zagranicznym 2019 cz. 1 -  Hubert Grzyb - prawnik, doradca podatkowy

 • Miejsce dostawy towarów.
 • WDT i własne przemieszczenia towarów.
 • Eksport towarów.
 • Zaliczki i fakturowanie.
 • Prawidłowa dokumentacja dla stawki 0 %.

5. VAT w obrocie zagranicznym 2019 cz. 2 - Hubert Grzyb - prawnik, doradca podatkowy

 • WNT.
 • Dostawa z montażem.
 • Jak poradzić sobie z transakcjami łańcuchowymi?
 • Import i eksport usług.

30.01.2019 - Nowelizacja ustaw podatkowych CIT:

1. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych. - Marcin Górski - prawnik, doradca podatkowy

 • Zmiany w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych. Spółki kapitałowe a spółki osobowe. Wyjaśnienie pojęcia wywierania znaczącego wpływu.
 • Zakres podmiotowy dokumentacji. Transakcje pomiędzy podmiotami krajowymi a obowiązki dokumentacyjne.
 • Nowe limity dokumentacyjne.
 • Kiedy brak analizy danych porównawczych?
 • Nowe terminy przygotowania dokumentacji.
 • Informacja o cenach transferowych.
 • Ogólne informacje na temat nowych rozporządzeń.

2. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności - Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy

3. Wybrane istotne zmiany w przepisach  Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy:

 • Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami - w tym obrót pakietami wierzytelności
 • Hipotetyczne koszty odsetkowe (notional interest deduction - NID) - korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego - kapitałów własnych.


4. Podatek u źródła (WHT) - Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy:

 • Certyfikat rezydencji - nowe warunki formalne - warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
 • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła - klauzula należytej staranności
 • Klauzula ubruttawiająca w umowie
 • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
 • Zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień - art. 22c

5. Wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących opodatkowania walut wirtualnych (kryptowalut) - Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy

 • Aspekt techniczny oraz regulacje prawe dot. rynku kryptowalut
 • Zbycie kryptowaluty jako szczególny rodzaj źródła przychodu
 • Rozliczenie operacji wymiany, rozliczanie i dokumentowanie kosztów nabycia

6. Nowe stawki podatku - warunki zastosowania  - Paweł Dymlang - prawnik , doradca podatkowy:

 • Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%,
 • IP BOX / Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie w wysokości 5% dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

 

 


 Prowadzący

Prowadzący

Aneta Lech (Pożarowska)

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.


Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy.

Edukacja:
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:
Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. -  dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia.
Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.
Specjalizacja:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • ceny transferowe,
 • przekształcenia, łączenia, podziały jednostek gospodarczych,
 • kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
 • postępowania karnoskarbowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • prawo obrotu instrumentami finansowymi.

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.


Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.


Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawno - podatkowej podmiotów gospodarczych działających w branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak:  przejęcia i podziały spółek kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i optymalizacji w podatku od towarów i usług w związku z dużymi nowelizacjami ustawy o VAT w latach 2010/2011 oraz 2013/2014. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie podatku od towarów i usług,  w szczególności w zakresie transakcji zagranicznych oraz prawidłowego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT, jak również w zakresie podatku dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.  Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego materialnego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków bezpośrednich, jak i w problematyce podatkowego prawa procesowego, w tym w zakresie postępowań i kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo - administracyjnych.


Marek Sporny

Manager, Doradca Podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu
Od 2012 r. kieruje praktyką doradztwa podatkowego BDO w Poznaniu. Odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami, uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością BDO w zakresie doradztwa podatkowego, a także bieżący nadzór nad zespołem doradztwa podatkowego. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług. Autor publikacji w prasie fachowej oraz wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, a także podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Od 2007 roku wpisany na listę doradców podatkowych. Pracę zawodową rozpoczął w 2004 r. w dziale doradztwa podatkowego Rödl & Partner, gdzie zaangażowany był w międzynarodowe projekty z zakresu opodatkowania przedsiębiorców.


Emilia Wolnowska

prawnik, doradca podatkowy nr 12 575, certyfikowany księgowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Doświadczenie zawodowe zdobyła w renomowanych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym oraz jako specjalista ds. podatkowych w spółce z sektora Oil and Gas aktywnie działającej w kraju i za granicą. Obecnie Senior Tax Consultant w BDO Sp. z o.o. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu prawa podatkowego m.in. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Marriott
al. Jerozolimskie 65/79

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/e7xkiAqSum22

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

1 660 zł+ 23% VAT za jedna osobę - cena promocyjna przy zgłoszeniu do 11.01.2019 roku

1 850 zł+  23% VAT za jedną osobę - cena regularna

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji,
 • autorskie materiały konferencyjne przygotowane przez Naszych ekspertów,
 • przerwy kawowe,
 • lunch,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • bilety na spektakl  - ,,Okno na parlament" w  Teatrze  Kwadrat. w dniu 29.01. Czas trawania ( z przerwą) ok. 2 godziny.

Miejsce forum:
Hotel Marriott*****, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29 styczeń 2019 - 30 styczeń 2019 Warszawa 1147118 1850.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia