odw-Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 12 maj 2018 - 30 wrzesień 2018
Miasto: Warszawa
Cena: 2900.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego na podstawie aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych (ogólnodostępnych) opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Odpowiedzi na pytania zostaną omówione według stanu prawnego obowiązującego w czasie trwania kursu.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.

W cenie kursu uczestnicy otrzymują opracowane i sprawdzone odpowiedzi na pytania testowe wraz z podstawą prawną. W trakcie kursu omawiane są pytania otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy).
Kurs obejmuje 144 godzin lekcyjnych (16 spotkań)

ADRESACI KURSU:
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pozwalających na wykonywanie zawodu doradcy podatkowego.

Program

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa
II. Analiza podatkowa
III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
IV. Materialne prawo podatkowe

1. Zagadnienia wspólne
2. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
3. Zobowiązania podatkowe
4. Tajemnica skarbowa
5. Podatek od towarów i usług
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych.
7. Podatek dochodowy od osób prawnych.
8. Podatek tonażowy
9. Podatek akcyzowy.
10. Podatek od wydobycia niektórych paliw
11. Podatek od gier
12. Podatek od niektórych instytucji finansowych
13.Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe
V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
d) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
e) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
f) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
VII. Prawo dewizowe
VIII. Prawo karne skarbowe
IX. Organizacja i funkcjonowanie krajowej administracji skarbowej
X. Rachunkowość
XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Terminy spotkań:  

  • 12-13.05.2018
  • 26-27.05.2018
  • 02-03.06.2018
  • 16-17.06.2018
  • 30.06-01.07.2018
  • 01-02.09.2018
  • 15-16.09.2018
  • 29-30.09.2018

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena: 2900 zł + 23% VAT za jedną osobę

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, opracowane pytania testowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 -16.45.  

Aktualne informacje na temat doradztwa podatkowego: www.mf.gov.pl

Aktualne terminy egzaminów: www.mf.gov.pl


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
12 maj 2018 - 30 wrzesień 2018 Warszawa 456518 2900.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia