Ceny transferowe 2019 - rewolucyjne zmiany. Warsztaty praktyczne.

Termin: 24 październik 2019 - 25 październik 2019
Miasto: Gdańsk
Cena: 1150.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe - mające charakter globalny i kompleksowy, przepisy dotyczące cen transferowych. Nowe regulacje dotyczą m.in. zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych przez podmioty krajowe.  Zmianie uległy również limity zobowiązujące podatników do sporządzania dokumentacji podatkowej. Wprowadzone zostały także uproszczone rozwiązania dla transakcji  dotyczących pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej. Dotychczasowy obowiązek składania przez podatników uproszczonych sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP został zastąpiony informacją o cenach transferowych sporządzaną w formie elektronicznej - TP-R.
Mając na uwadze szereg wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o cenach transferowych Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 14 czerwca 2018 r.

Program

Program

1) Zagadnienia ogólne:

a) Podstawowe informacje na temat dotychczasowego oraz nowego stanu prawnego.
b) Podstawowe informacje na temat Wytycznych OECD. 
c) Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych (w odniesieniu do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.).
d) Rekomendacje Forum Cen Transferowych.
 
2) Nowa definicja podmiotów powiązanych:

a) Wywieranie znaczącego wpływu a definicja podmiotów powiązanych. 
b) Nowa definicja a powiazania kapitałowe. 
c) Nowa definicja a powiazania personalne. 
d) Jak w przypadku spółek kapitałowych? Jak w przypadku spółek osobowych? 
e) Jednostka główna a zakład.
f) Podmioty mające siedzibę oraz miejsce zamieszkania na terytorium albo w kraju stosującym szkodliwa konkurencję podatkową.

3) Cena transferowa:

a) Cena transferowa a rezultat finansowy. 
b) Weryfikacja zgodności. 
c) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. 
d) Metoda koszt plus.
e) Metoda ceny odsprzedaży. 
f) Metoda marży transakcyjnej netto. 
g) Metoda podziału zysków.
h) Pozostałe metody.

4) Dokumentacja:

a) Local File. 
b) Master File. 
c) Nowe limity dokumentacyjne. 
d) Kiedy 2.000.000 PLN? a kiedy 10.000.000 PLN? 
e) Nowe elementy - Local File oraz Master File.
f) Nowe terminy  -Local File, Master File.   
g) Wyłączenia spod obowiązku dokumentacji

Prowadzący

Prowadzący

Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy.

Edukacja:
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:
Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. -  dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia.
Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.
Specjalizacja:

  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • ceny transferowe,
  • przekształcenia, łączenia, podziały jednostek gospodarczych,
  • kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
  • postępowania karnoskarbowe,
  • prawo cywilne,
  • prawo handlowe,
  • problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
  • prawo obrotu instrumentami finansowymi.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 150  zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 050  zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

*Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u  
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24 październik 2019 - 25 październik 2019 Gdańsk 1111119 1150.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia