Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2019 - CIT i VAT (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 26 maj 2019 - 29 maj 2019
Miasto: Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Cena: 3790.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących podatków. Ponadto omówione zostaną zagadnienia, które w obszarze poszczególnych podatków budzą w ostatnim czasie największe kontrowersje i rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów.
Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Program

Program

27 - 28.05.2019 -  Podatek dochodowym od osób prawnych 2019 - nowelizacja przepisów - bieżące zagadnienia:

A. Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2019 roku:

1. Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% - warunki stosowania.

2. IP BOX / Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej - stawka 5%.

3. Podatek u źródła (WHT):

 • Certyfikat rezydencji - nowe warunki formalne -  warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
 • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła
 • Klauzula ubruttawiająca w umowie
 • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
 • Zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień - art. 22c

4. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:

 • Podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego,
 • Określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością),
 • Ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z samochodu: leasing, najem długoterminowy, najem krótkoterminowy samochodów.

5. Modyfikacja podatku od przychodów z tytułu własności określonych nieruchomości (minimalny podatek dochodowy - art. 24b) .

6. Hipotetyczne koszty odsetkowe (notional interest deduction - NID) - korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego - kapitałów własnych.

7. Wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących opodatkowania walut wirtualnych (w tym kryptowalut)

8. Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

9. Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności

10. Konwersja długu na kapitał -  określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów

11. Doprecyzowanie zasad rozliczania pożyczonych papierów wartościowych

12. Ulepszenie środków trwałych - zmiana art. 11 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r.

13. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

14. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych:

 • Zmiany w progach dokumentacyjnych,
 • Nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,
 • Nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,
 • Uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej - zniesienie wymogu dokonania analizy porównywalności (benchmarking)
 • Uproszczone zasady rozliczeń,
 • Raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,
 • Metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,

15. Pozostałe zmiany:

 • Zmiana definicji małego podatnika - konsekwencje
 • Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji - zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu
 • Ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych m.in. w zakresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową oraz stosowania zaliczek uproszczonych.
 • Wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)
 • Ograniczenie zakresu wyjątków od zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b
 • Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym

16. Inne projektowane zmiany w przepisach:

 • Rządowy projekt o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ulga na złe długi)
 • Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (druk 2855)

B. Bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem podatku

1. Ustalenie wyniku podatkowego - Podział źródeł przychodów.:  przychody z zysków kapitałowych,  przychody z innych źródeł:

 • definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych
 • przychody z działalności gospodarczej - moment powstania
 • szczególne regulacje dot. banków, ubezpieczycieli, instytucji finansowych.

2. Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:

 •  przepisy Dyrektywy ATAD
 • zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji: rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
 • ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA (ustalanie wskaźnika)
 • wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln (praktyka stosowania przepisu)

3. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne:

 • zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • sposób określenia limitu odliczenia
 • wyłączenia

28 - 29.05.2019 -  Podatek od towarów i usług  w 2019  roku:

I. Nowelizacje podatku VAT realizowane i już obowiązujące w 2019 r.:
 
1. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
2. Nowe zasady i terminy rozliczania ulgi na złe długi
3. Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych, voucherów i kart podarunkowych.
4. Nowe progi dotyczące procedury obejmującej transakcje transgraniczne niektórych usług świadczonych ,,na odległość"
5. Zarząd sukcesyjny i nowy rodzaj podatnika VAT
6. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach 2019-2021

II. Nowelizacje podatku VAT planowane na 2019 r.:

1. Matryca stawek VAT
2. Likwidacja deklaracji VAT i nowe zasady sporządzania i przesyłania JPK_VAT
3. Centralny Rejestr Faktur
4. Nowe obowiązki informacyjne przy sprzedaży dokumentowanej paragonami fiskalnymi
5. Kasy fiskalne w 2019 r. (kasy on-line)
6. Zmiany zasad wystawiania faktur w stosunku do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym
7. Zmiany dotyczące sankcji VAT
8. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia
9. Ograniczenie zwolnień podmiotowych
10. Zmiany w zakresie faktur RR
11. Biała lista podatników VAT i skutki z niej wynikające dla podatników dokonujących płatności na rachunki rozliczeniowe nie zgłoszone do urzędu skarbowego
12. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności
     
III. Podsumowanie zmian wprowadzonych w podatku VAT w 2019 r. :
 
1. Mechanizm split payment
2. System STIR
3. Czarna lista podatników VAT
 
IV. Samochody i wydatki z nimi związane w ustawie o VAT:
1. Zasady odliczania podatku VAT przy nabyciu samochodów i wydatków eksploatacyjnych
2. Podatek VAT jako element kalkulacji limitu kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (limit 20%, limit 75% i limit 150 tys.)
3. Zasady opodatkowania sprzedaży pojazdów samochodowych
4. Korekty VAT związane ze zmiana przeznaczenia/sprzedażą samochodów i ich wpływ na przychody/koszty w podatkach dochodowych
5. Bieżące orzecznictwo i praktyka podatkowa w wybranych obszarach podatku VAT
6. Pytania i problemy uczestników szkolenia

Uwaga program szkolenia może ulec zmianie w zależności od bieżących prac legislacyjnych !Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena promocyjna*: 3 590 zł/os. + 23 VAT - przy zgłoszeniu do 29.04.2019  r.
Cena regularna *: 3 790 zł /os.+ 23% VAT

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 26.05 do obiadu w dniu 29.05),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 595 zł /netto/),
 • bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni,
 • pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris - Centrum SPA,
 • monitorowany bezpłatny parking,

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
26 maj 2019 - 29 maj 2019 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś 575919 3790.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia