Warsztaty Inspektora ochrony danych osobowych - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 15 październik 2019 - 23 październik 2019
Miasto: Wrocław
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w organizacji przez Inspektora Ochrony Danych. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz warsztatową, w tym m.in.:

 • opracowywanie i przygotowanie dokumentacji ochrony danych;
 • tworzenie procedur bezpieczeństwa danych;
 • przygotowanie planu wdrożenia i audytu systemu ochrony danych osobowych;
 • analizy i szacowania ryzyka.

Szkolenie skierowane jest dla:

 • osób zainteresowanych pełnieniem funkcji Inspektora  Ochrony Danych, które chcą zdobyć,  poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę z zakresu wdrożenia systemu ochrony danych osobowych ;
 • osób wspierających działania Inspektorów Ochrony Danych;
 • kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych w organizacji.


Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu:
 - Administrator bezpieczeństwa informacji/Inspektor ochrony danych (kod zawodu: 242111)
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia  2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Program

Program

Dzień I

I. Podstawowe zagadnienia dot. systemu ochrony danych.
1. Przedstawienie przedmiotu i celu reformy przepisów o ochronie danych.
2. Wyjaśnienie kluczowych definicji związanych z ochroną danych osobowych.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych, w tym m.in.:

 • Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości.
 • Zasada celowości;
 • Zasada adekwatności;
 • Zasada merytorycznej poprawności;
 • Zasada ograniczenia czasowego przetwarzania danych osobowych.
 • Zasada rozliczalności.

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
1. Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
2. Określenie warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

IV. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Omówienie praw osób, których dane dotyczą, w tym m.in. prawo:

 • dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • do niepodlegania profilowaniu.

V. Budowanie systemu ochrony danych osobowych.
1. Omówienie obowiązków administratora, w tym m.in.:

 • realizacji rozszerzonego obowiązku informacyjnego;
 • ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrona danych;
 • zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych; 
 • przetwarzania danych z upoważnienia administratora danych;
 • prowadzenia rejestru  czynności przetwarzania danych;
 • zgłoszenie naruszenia ochrony danych;
 • współpracy z organem nadzorczym;
 • zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 • oceny skutków dla ochrony danych i konsultacji z organem nadzorczym,

Warsztaty: opracowywanie i przygotowanie klauzul informacyjnych

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Pytania

Dzień II

I. Funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych
1. Status inspektora ochrony danych osobowych;
2. Kto może zostać inspektorem ochrony danych osobowych.
3. Zakaz konfliktu interesów

Prowadzący

Prowadzący

Paulina Podsiadła

prawnik specjalizujący się w ochronie danych osobowych, audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001:2013), Inspektor Ochrony Danych oraz wspólnik w Biuro Bezpieczeństwa Danych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się kierowaniem projektów wdrożeniowych systemu ochrony danych osobowych, zgodnych z RODO obejmującym przeprowadzenie wewnętrznych audytów zgodności, przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji i procedur, prowadzeniem szkoleń oraz bieżącym doradztwem.


Michał Kopacz
radca prawny, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wspólnik Biura Bezpieczeństwa Danych z Wrocławia. Jego działalność zawodowa koncentruje się na optymalizacji przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach, tak aby spełnić wymogi przewidziane w przepisach i jednocześnie, aby nie wiązało się to z komplikacjami w bieżącej działalności firm lub ich pracowników. Pomaga także przedsiębiorcom znajdującym się w sytuacjach "kryzysowych" - wymagających szybkiej reakcji i zdecydowanych działań.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Biuro BDO
ul. Powstańców Śląskich 7a, budynek GLOBIS (4 piętro)

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/tVGSLfBATbA2

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

32 godziny dydaktyczne


Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 10.00-17.00 oraz w środy w god. 9.00-16.00

Terminy zajęć:

15-16.10.2019

22-23.10.2019

Cena kursu: 1.990zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z kodem zawodu
 • Obiady oraz serwis kawowy

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu.


* BDO Solutions Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
15 październik 2019 - 23 październik 2019 Wrocław 1034919 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia