odw Warsztaty Inspektora ochrony danych osobowych - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 6 czerwiec 2019 - 14 czerwiec 2019
Miasto: Poznań
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej przyszłym oraz obecnym Inspektorom Ochrony Danych w pełnieniu swojej funkcji, oraz nabycie przez uczestników umiejętności dostosowania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w swoje organizacji oraz praktyczne aspekty wdrażania zmian.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Zostaną omówione zmiany w przepisach ochrony danych osobowych. Kurs ten będzie również doskonałym warsztatem dla osób, które profesjonalnie zajmują się ochroną danych, a w szczególności pełnią funkcję inspektora ochrony danych.

Uczestnicy poznają praktyczne metody tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych - podczas szkolenia będzie możliwość stworzenia dokumentacji pod okiem eksperta.

Dokumentacja obejmuje m.in.:

 • Politykę Bezpieczeństwa Informacji;
 • Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;
 • Analizę Zagrożeń i Ryzyka;
 • Rejestr Czynności Przetwarzania;
 • Rejestr Czynności Kategorii Przetwarzania.
 • Ocenę skutków dla ochrony danych
 • Klauzule informacyjne wynikające z obowiązku określonego Art. 13 RODO

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • wszystkich tych, którzy zainteresowani są pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych i chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę;
 • osób pełniących aktualnie funkcje Inspektora Ochrony Danych.

Znajdzie się również przestrzeń do wymiany doświadczeń po kilku miesiącach funkcjonowania RODO.

Perspektywy:
1) Szkolenie kończy się egzaminem w postaci samodzielnego opracowania regulacji związanych z ochroną danych osobowych oraz testu sprawdzającego wiedzę
2) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Inspektora ochrony danych osobowych
3) Uczestnicy nabędą umiejętności, aby opracować, wdrożyć oraz na bieżąco aktualizować dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych.
4) Osoby biorące udział w szkoleniu będą w stanie samodzielnie wykonać Analizę Zagrożeń i Ryzyka.
5) Uczestnicy zdobędą wiedzę potrzebną do wykonania oceny skutków dla ochrony danych.
6) Uczestnicy zostaną zapoznani (w praktyce) ze sposobami realizacji obowiązków notyfikacyjnych wobec  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) W przeciągu roku od ukończenia szkolenia, uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad u certyfikowanego przez TUV NORD Inspektora Ochrony Danych z uprawnieniami  audytora ISO: 27001, praktyka z wieloletnim doświadczeniem
8) Szkolenie jest przede wszystkim doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla osób już pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz dla tych, którzy potrzebują posiąść wiedzę praktyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych.


Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu:
 - Administrator bezpieczeństwa informacji/Inspektor ochrony danych (kod zawodu: 242111)
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia  2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Program

Program

Pierwszy dzień
 
1. Źródła prawa i obowiązujące pojęcia - omówienie i zakres stosowania dotyczące w sposób bezpośredni przetwarzania danych osobowych kadrach
a) NOWA Ustawa 2019 r. o ochronie danych osobowych - nowe obowiązki!!!
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - zakres zmian dla komórek kadrowych!
c) Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 zmieniająca 168 aktów prawnych!
d) Wewnętrzne źródła prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych i ich wpływ na HR

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum Miasta

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

32 godziny dydaktyczne


Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 10.00-17.00 oraz w piątki w god. 9.00-16.00

Terminy zajęć:

6-7.06.2019

13-14.06.2019

Cena kursu: 1.990zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z kodem zawodu
 • Obiady oraz serwis kawowy

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu.


* BDO Solutions Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
6 czerwiec 2019 - 14 czerwiec 2019 Poznań 605619 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia