ODW - Przewodnik po zmianach w prawie pracy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 17 czerwiec 2019 - 17 czerwiec 2019
Miasto: Gdańsk
Cena: 520.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

2019r. niesie za sobą szereg zmian w zakresie prawa pracy. Od 01.01.2019r. pracodawcy powinni m.in. dostosować się do nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Znowelizowana została też gruntownie ustawa o związkach zawodowych. Z kolei od 01.07.2019r. pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób będą zobowiązani do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Zebrane powyżej zagadnienia zostaną przedstawione uczestnikom podczas jednodniowego szkolenia.

Cel: przedstawienie uczestnikom istotniejszych zmian w przepisach prawa pracy i w przepisach, które mają wpływ na ich stosowanie.

Program

Program

I. Rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dotyczą one m.in. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji.

 • Nowe obowiązki pracodawcy od 01.01.2019r.
 • Skrócony okres przechowywania dokumentacji i wyjątki w tym zakresie.
 • Zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Przepisy przejściowe, a okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika.

II. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:
a) podział akt osobowych na  4 części: A, B, C i D,
b) zasady przechowywania oświadczeń lub dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
c) zasady przechowywania w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisów lub kopii dokumentów,
d) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
e) warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji.

 • Zasady dołączania dokumentu w postaci papierowej do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
 • Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji.
 • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.
 • Przepisy przejściowe dotyczące dokumentacji pracowniczej.

III. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w ujęciu kadrowym. Omówienie założeń ustawy.

 • Kto jest zobowiązany do wprowadzenia PPK?
 • Zasady wprowadzania PPK przez podmiot zatrudniający.
 • Kto i w jakiej wysokości finansuje PPK?
 • PPK względem najmniej zarabiających.
 • Jak zrezygnować z PPK?
 • Kiedy zatrudniający nie tworzy PPK?
 • Jak PPK wpłynie na treść Kodeksu pracy?
 • Jakie sankcje grożą podmiotowi zatrudniającemu za naruszenie przepisów ustawy o PPK?

IV. Wpływ RODO na rekrutację i zatrudnienie pracowników.

 • Dane wymagane od kandydata w toku rekrutacji.
 • Czy pracodawca musi poinformować kandydatów do pracy o przetwarzaniu ich danych osobowych?
 • Znaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Jakich danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika na etapie rekrutacji i po jej zakończeniu?
 • Przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV.
 • Zaświadczenie o niekaralności a ochrona danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników.
 • Czy pracodawca może stosować własny wzór kwestionariusza osobowego?
 • Referencje i zdjęcia pracowników w świetle ochrony danych osobowych.
 • Czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe członków rodziny pracownika?
 • Prawidłowa ewidencja czasu pracy a ochrona danych osobowych.

V. Nowe regulacje dotyczące związków zawodowych.

 • Kto od 01.01.2019r. zyska prawo tworzenia i wstępowania do związku zawodowego?
 • Obowiązki pracodawców względem osób, które będą korzystały z uprawnień

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

  

Cena: 

             520 + 23%VAT/ osoba*

             490 + 23% VAT za osobę - przy zgłoszeniu dwóch  lub więcej osób z firmy

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
17 czerwiec 2019 - 17 czerwiec 2019 Gdańsk 739119 520.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia