Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 2019r (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 24 styczeń 2019 - 24 styczeń 2019
Miasto: Szczecin
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z czasem pracy.

Na szkoleniu zostaną omówione:

 • Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt.
 • Zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin.
 • Wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze.
 • Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
 • Sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.

Program

Program

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy - omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.
2. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy

 • Szkolenia odbywane przez pracownika
 • Przerwy na karmienie dziecka
 • Zwolnienia od pracy na przeprowadzenie badań lekarskich pracownicy w ciąży
 • Czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzeniem badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy
 • Przestój
 • Przerwy na posiłek
 • Przerwy na lunch lub załatwianie prywatnych spraw
 • Dyżur
 • Czas dojazdu do pracy
 • Czas pracy w delegacji
 • Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy
 • Przerwy w przerywanym czasie pracy
 • Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy
 • Przerwa ze względu na nieodpowiednie warunki BHP

3. Normy czasu pracy
4. Dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy
5. Ustalenie wymiaru czasu pracy
6. Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu
7. Dni wolne od pracy - dopuszczalność pracy w niedziele i święta
8. Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy a rozliczenie czasu pracy
9. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
10. Systemy czasu pracy - jak wybrać najkorzystniejszy system czasu pracy?
11. Indywidualny rozkład czasu pracy
12. Okres rozliczeniowy - wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych. Jak wprowadzić w życie regulacje związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego?
13. Ruchomy czas pracy - zalety i wady
14. Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy z praktycznymi przykładami
15. Czy można zmienić harmonogram?
16. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
17. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy z praktycznymi przykładami
18. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Dodatki za godziny nadliczbowe
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ustalanie przekroczeń dobowych i średniotygodniowych
 • Czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu a godziny nadliczbowe

19. Praca w porze nocnej
20. Odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień
21. Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy
22. Jak prowadzić listy obecności?
23. Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy
24. Pytania i dyskusjaLokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

  

Cena: 

             490 + 23% VAT za osobę

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24 styczeń 2019 - 24 styczeń 2019 Szczecin 1173518 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia