XI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów

Termin: 29 październik 2019 - 30 październik 2019
Miasto: Warszawa
Cena: 1850.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję konferencji , która będzie poświęcona zmianom  w regulacjach zarówno rachunkowych jak  i  podatkowych, jakie obowiązują od 2019 roku  oraz  zaczną obowiązywać od  2020  roku.

Celem konferencji jest przybliżenie wybranych zaawansowanych zagadnień sprawozdawczości w zakresie: ujmowania przychodów, leasingu oraz instrumentów finansowych. Nasi eksperci przypomną najważniejsze zmiany związane z wdrożeniem nowych MSSF w zakresie MSSF 9 oraz MSSF 16 a także KIMSF nr 23. W trakcie przekazane zostaną również praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia MSSF-ów oraz ich wpływu na organizację. Prezentowane zagadnienia poparte będą przykładami z różnych branż. Nasi prelegenci specjalizują się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki zastosowania MSR/MSSF opierają się na zdobytym doświadczeniu w pracy z dużą i bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane.

Istotnym zmianom ulegają również przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. To już pewne, 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 września obowiązują nowe rejestry VAT. Od 1 stycznia 2020 roku z kolei wchodzą w życie istotne zmiany związane z zapłatą na rachunki bankowe widniejące w tymże rejestrze. 150 różnych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. miałby dotyczyć obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Dotychczas większość z nich była objęta mechanizmem odwróconego obciążenia, z którego MF rezygnuje.

W czasie Forum omówimy nie tylko zmiany w ustawie o VAT, ale także zmiany w podatkach od osób prawnych  i fizycznych.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa na Musical Metro do Teatru Studio Buffo.

Serdecznie Państwa zapraszamy  do udziału w Forum !


www.konferencjarachunkowoscipodatki.pl

 

patron medialny

partnerzy

Program

Program

Dzień I 29.10.2019 - Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

9.30 - 10.30   prof. dr hab. Ewa Walińska Uniwersytet Łódzki :

 1. Roczne sprawozdanie finansowe według polskich regulacji - kierunki zmian -  tym m.in zmiany ustawy o rachunkowości, podatkowe zasady rachunkowości  dla wybranych podmiotów , projekt krajowego standardu dotyczącego aktywów niematerialnych.

10.45 - 12.30 -  Marcin Krupa - biegły  rewident - MSSF 16 Leasing:

2.  MSSF16 Leasing - analiza skutków implementacji standardu na sprawozdanie finansowe. Kluczowe kwestie związane z zastosowaniem standardu. Praktyczne przykłady zastosowania przepisów przejściowych i dozwolonych uproszczeń.
[identyfikacja leasingu, modyfikacja umowy, przypadki szczególne: umowy zawarte na czas nieokreślony oraz prawo wieczystego użytkowania, podejście praktyczne do implementacji standardu, wpływ standardu na dane finansowe prezentowane w SF ]


12.30

Prowadzący

Prowadzący

Aneta Lech (Pożarowska)

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.


Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy.

Edukacja:
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:
Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. -  dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia.
Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.
Specjalizacja:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • ceny transferowe,
 • przekształcenia, łączenia, podziały jednostek gospodarczych,
 • kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
 • postępowania karnoskarbowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • prawo obrotu instrumentami finansowymi.

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.


Dr Anna Bernaziuk

Biegły rewident,  posiada 17 letnie doświadczenie w zawodzie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych, Client Serwis Partner, Członek Zarządu BDO, gdzie kieruje pracami Komitetu Standardów Rachunkowości. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jak również standardów międzynarodowych. Prowadzi procesy związane z przygotowaniem prospektów emisyjnych na cele ofert publicznych. Bierze udział we wdrażaniu MSSF w sprawozdaniach finansowych oraz procesach przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych. Ceniony wykładowca na organizowanych kursach i konferencjach z zakresu ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Tematyka prowadzonych szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak połączenia i podziały jednostek gospodarczych, podatek odroczony, konsolidacja sprawozdań finansowych, kontrakty długoterminowe itp. Jest współautorem książek - "Kontrakty długoterminowe", "Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości", "Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej", "Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe".


Marcin Krupa

Audytor i konsultant dysponujący kilkunastoletnią praktyką zawodową. Posiada rozległe doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Brał udział w licznych procesach due dilligence oraz innych usługach doradczych dla klientów reprezentujących różne branże, w tym dla podmiotów notowanych na GPW oraz dużych grup kapitałowych. Wykładowca, autor licznych publikacji oraz prelegent w zakresie MSSF oraz PSR. Usługi doradcze i konsultacyjne dla spółek giełdowych, m.in.: Grupa INTEGER.PL, MARVIPOL, Grupa TAURON POLSKA ENERGIA, Grupa EMPERIA HOLDING, Grupa KOPEX, Grupa ZPUE;
Audyt spółek notowanych, m.in.: Ferro, ZPUE, Ceramika Nowa Gala, Mercator Medical, Kopex, Emperia Holding. Audyt jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, m.in.:. Oknoplast, Stolbud, Stokrotka, Tradis, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Tagor, TFI Forum, KSSE, Damel, Accounting Plaza Central Europe, Adler Polska, Consorfrut Polska, Europrovidus, Gemi, Huta Łaziska, Ferroli Polska, Grupa PGD. Szkolenia z zakresu MSSF: Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu MSSF, między innymi dla podmiotów notowanych na GPW oraz innych znaczących podmiotów pozagiełdowych.


Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawno - podatkowej podmiotów gospodarczych działających w branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak:  przejęcia i podziały spółek kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i optymalizacji w podatku od towarów i usług w związku z dużymi nowelizacjami ustawy o VAT w latach 2010/2011 oraz 2013/2014. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie podatku od towarów i usług,  w szczególności w zakresie transakcji zagranicznych oraz prawidłowego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT, jak również w zakresie podatku dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.  Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego materialnego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków bezpośrednich, jak i w problematyce podatkowego prawa procesowego, w tym w zakresie postępowań i kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo - administracyjnych.


Prof. Dr hab. Ewa Walińska

Profesor tytularny nauk ekonomicznych ze specjalnością w zakresie rachunkowości. Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pełniąc funkcję jej kierownika. Współautorka m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia międzynarodowych standardów rachunkowości, projektów dotyczących rachunkowości zarządczej, polityki rachunkowości oraz modelu sprawozdawczości finansowej w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Autorka 10 książek, współautorka 40 książek, autorka i współautorka ponad 250 artykułów z dziedziny rachunkowości, finansów i podatków. Od roku 1997 wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od wielu lat łączy umiejętnie pracę naukową z działalnością dydaktyczną, doradczą i szkoleniową. Współpracuje z największymi polskimi przedsiębiorstwami, instytucjami i firmami edukacyjnymi. Głównymi obszarami jej zainteresowań są zagadnienia pomiaru, wyceny i prezentacji podstawowych kategorii rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego), relacje pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz ich konsekwencje dla podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i finansowych


Michał Tomczyk

Biegły Rewident, Partner w Departamencie Rewizji Finansowej BDO, posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości przez instytucje finansowe, w szczególności zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne, banki oraz spółki leasingowe, a także w audycie wewnętrznym zakładów ubezpieczeń. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Podyplomowych Studiów dla Managerów w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym w Szkole Głównej Handlowej. Posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobywał m.in. w PwC i Grupie Aviva w Londynie. Prowadził szkolenia z MSR39 oraz MSSF9 m. in. dla Najwyższej Izby Kontroli.


Adam Fornalik

Biegły Rewident, Partner w Departamencie Rewizji Finansowej BDO, posiada około 20 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości przez instytucje finansowe, w szczególności zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz banki. Prowadził liczne szkolenia z zakresu instrumentów finansowych, umów ubezpieczeniowych i wymogów wypłacalności oraz badania sprawozdań finansowych m.in. dla Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Wykładał w Akademii  Finansów i Biznesu Vistula. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magister na kierunku Finanse i Bankowość) oraz University of Minnesota (MBA). Zdobywał doświadczenie między innymi w firmach Arthur Andersen, EY i KPMG, gdzie obsługiwał największe instytucje finansowe, oraz w Grupie Talanx.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Marriott
al. Jerozolimskie 65/79

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/e7xkiAqSum22

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

1 660 zł+ 23% VAT za jedna osobę - cena promocyjna przy zgłoszeniu do 4.10.2019 roku

1 850 zł+  23% VAT za jedną osobę - cena regularna

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji,
 • autorskie materiały konferencyjne przygotowane przez Naszych ekspertów,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • bilety na Musical METRO - Teatr Studio Buffo w dniu 29.10.2019. Czas trwania przedstawienia (z przerwą) - 135 min.

Miejsce forum:
Hotel Marriott*****, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29 październik 2019 - 30 październik 2019 Warszawa 874919 1850.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia