Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 29 styczeń 2019 - 29 styczeń 2019
Miasto: Gliwice
Cena: 390.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie ubezpieczeń społecznych obowiązującymi pracodawców od 2019r.
 • wskazanie zagrożeń związanych z nowymi rozwiązaniami w zakresie ubezpieczeń społecznych obowiązującymi od 2019r.

Uczestnicy szkolenia:

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem,
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych

Czas szkolenia: 6 godzin

 

Program

Program

I. Zmiany w dokumentach ZUS od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA. Jak prawidłowo przygotować nowe dokumenty.

1. Zmiany w kodach tytułów do ubezpieczeń wprowadzonych od 1 stycznia 2019r.
2. Wpływ skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na dokumenty ubezpieczeniowe ZUS.
3. Nowe oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - ZUS OSW:

 • Czy każdy płatnik jest zobowiązany do przekazania do ZUS oświadczenia o zamiarze złożenia raportów informacyjnych ( ZUS OSW)?
 • Termin w jakim należy przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW,
 • Konsekwencje złożenia i niezłożenia oświadczenia ZUS OSW w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • Zasady wypełniania oświadczenia ZUS OSW,
 • Czy płatnik składek może zmienić decyzję co do chęci złożenia raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • W jaki sposób można przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW?

4.Nowy raport informacyjny ZUS RIA - przygotowanie raportu ZUS RIA za ubezpieczonych.

 • Obowiązek złożenia raportów ZUS RIA - dobrowolność czy konieczność?
 • Kiedy płatnik składek jest zobowiązany do przekazania do ZUS raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • Jakie informacje zawiera raport informacyjny ZUS RIA?
 • Za jaki okres należy sporządzić raporty ZUS RIA?
 • W jakim terminie ZUS RIA należy przekazać do ZUS?
 • Czy za wszystkich zleceniobiorców należy złożyć w ZUS raporty ZUS RIA?
 • Czy dokument ZUS RIA należy również przekazać pracownikowi/zleceniobiorcy?
 • Jakie są konsekwencje nieprzekazania dokumentu ZUS RIA wraz z dokumentem ZUS ZWUA od 1 stycznia 2019r?
 • ZUS RIA w praktyce - przygotowanie przykładowych raportów ZUS RIA za ubezpieczonych ( warsztat z wypełnianiem ZUS RIA).

5.Konsekwencje złożenia oświadczenia ZUS OSW i niezłożenia dokumentów ZUS RIA za ubezpieczonych. Co w sytuacji, gdy płatnik nie złoży dokumentu ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w trakcie roku od złożenia ZUS OSW?

6. Korygowanie błędów w raportach informacyjnych ZUS RIA:

 • Kiedy płatnik składek jest zobowiązany do złożenia korekty ZUS RIA?
 • Jaki jest termin na złożenie dokumentu korygującego?
 • Czy płatnik ma obowiązek przekazać skorygowany dokument ZUS RIA byłemu pracownikowi/zleceniobiorcy?

7. Informacje przekazywane ubezpieczonym w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • Obowiązki płatnika składek wobec pracownika i zleceniobiorcy za którego płatnik złoży raport ZUS RIA,
 • Obowiązki informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec ubezpieczonych za których płatnicy przesłali do ZUS raporty ZUS RIA.

8. Zmiany w formularzach ZUS DRA, ZUS ZWUA, Informacja Miesięczna (IM) i Informacja Roczna (IR) od 1 stycznia 2019r.

9. Nowe ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II:

 • Którzy płatnicy składek sporządzają ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz. II?
 • Zasady wypełniania i składania do ZUS nowych formularzy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz II,
 • Kiedy płatnik składek zwolniony jest ze składania ZUS DRA cz.II?

10. Nowy raport miesięczny ZUS RPA:

 • Kiedy płatnik składek zobowiązany jest do przygotowania i przesłania do ZUS miesięcznego raportu imiennego ZUS RPA? Czy wszyscy płatnicy składek przesyłają do ZUS raporty miesięczne ZUS RPA?
 • Jakie dane wykazywane są w nowym raporcie miesięcznym ZUS RPA?
 • Jak prawidłowo wypełnić ZUS RPA?
 • Przygotowanie ZUS RPA w praktyce (warsztat z wypełnianiem dokumentu)

II. Zmiany w programie Płatnik i na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) będące konsekwencją zmian w dokumentach ubezpieczeniowych od 2019r.

1. Zmiany w programie Płatnik od 2019r. - nowy program Płatnik 10.02.002 - nowe dokumenty i funkcje w programie.
2. Co nowego na Platformie Usług Elektronicznych ( PUE) od 2019r.?

III. Zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność, po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2019r.

1. Sposoby opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na odprowadzanie składek z umów zlecenia.
2. Kiedy płatnik składek ma obowiązek odprowadzania składek z umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność?
3. Korzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start a składki z umowy zlecenia.
4. Opłacanie przez przedsiębiorcę składek w wysokości preferencyjnej a odprowadzanie składek z umowy zlecenia. Kiedy nie ma obowiązku odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne z umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą mającym prawo do preferencyjnego ZUS-u?
5. Nowy sposób opłacania składek przez osoby prowadzące działalność od 2019r. - składki ZUS uzależnione od przychodu.
6. Nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcami korzystającymi z opłacania składek uzależnionych od przychodu.
7. Jak skutecznie weryfikować osoby prowadzące działalność, aby prawidłowo odprowadzać składki z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcami?
8. Wpływ zalegania przedsiębiorcy z opłacaniem składek ZUS z działalności na sposób oskładkowania umowy zlecenia.
9.  Jak zmniejszyć obciążenia składkowe przy zawieraniu umów cywilnoprawnych z osobami prowadzącymi działalność?

IV. Odprowadzanie składek ZUS od usługi ( zlecenia) wykonywanej przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną:

1. Kontrowersyjne stanowisko ZUS wobec obowiązków płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną.
2. W jaki sposób płatnik ma zgłosić do ZUS fakt korzystania z usług osoby wykonującej działalność nierejestrowaną.
3. Od jakiej podstawy i jakie składki płatnik powinien naliczyć od wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną. Jak ustalić kwotę brutto i kwotę netto wynagrodzenia?.

V. Problemy płatników składek po wprowadzeniu elektronicznych zwolnień lekarskich (E-ZLA):

1. Najczęstsze błędy w nowych E-ZLA.
2. Największe problemy płatników składek po wejściu elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018r:

 • zwolnienie wystawione na innym formularzu,
 • pracodawca otrzymał zwolnienie papierowe - czy może naliczyć wynagrodzenie chorobowe lub wypłacić zasiłek?
 • pracodawca otrzymał zwolnienie wystawione na starym zielonym druku, tryb postępowania ze starym ZLA
 • stwierdzenie błędu w E-ZLA - sposoby zgłaszania nieprawidłowości,
 • lekarz wystawił E-ZLA ale pracodawca nie otrzymał go na PUE, dlaczego?
 • pracodawca otrzymał na PUE E-ZLA zwolnionego pracownika, jakie działania powinien podjąć?
 • lekarz wystawił kilka E-ZLA na ten sam okres, które E-ZLA należy rozliczyć?

3. Nowe usprawnienia na PUE w zakresie obsługi E-ZLA - nowe funkcje i zmiany na PUE wprowadzone po 1 grudnia 2018r.

VII. Nowe wskaźniki i stawki mające wpływ na prawidłowe naliczanie składek i świadczeń z ubezpieczeń społecznych od 2019r. 

VII. Pytania i konsultacje - czas dla uczestników szkolenia.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Qubus
ul. Dworcowa 27

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

390 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Zapytaj o szkolenie:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 
Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek
e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 60

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29 styczeń 2019 - 29 styczeń 2019 Gliwice 1164718 390.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia