INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Kadry i płace >> Potrącenia i zajęcia komornicze z wynagrodzenia i zasiłków w 2013 roku

Potrącenia i zajęcia komornicze z wynagrodzenia i zasiłków w 2013 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Gdańsk
Miejsce: Centrum miasta
Termin: 20.02.2013
Cena: 490.00 zł + 23% VAT


Cel

Omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawiając również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy będą mogli na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.Program

1) Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę 

 • różnice między potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi 
 • potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
 • główne informacje o egzekucji z wynagrodzenia na pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje
  i organy egzekucyjne),
 • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, podlegające ograniczonej egzekucji
  i wolne od egzekucji (np. pensja zasadnicza, dodatki, premie nagrody, odprawy, odszkodowania, ekwiwalent za urlop, jubileuszówka, trzynastka, świadczenia socjalne, ryczałty samochodowe, polisy na życie, dofinansowania nauki, pożyczki mieszkaniowe itd.)
 • dopuszczalne odliczenia z wynagrodzenia za pracę poza trybem potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych (wadliwe
  wykonanie produktu, wyrok karny, uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji).

2) Jak dokonywać obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę 

 • rodzaje (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
 • ustalanie maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń,
 • kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2013 r.
 • wyjaśnienie wątpliwości na tle kwot wolnych (np. kwoty wolne na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w
  miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku
  pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu)
 • tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota
  wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń)
 •  obowiązkowe potrącenia w szczególnych sytuacjach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze świadczeń socjalnych, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń dodatkowych ze stosunku pracy
  i ze świadczeń w naturze)

Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy:
- pojedyncze potrącenie,
- potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu,
- zbieg potrąceń.

3) Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • zgoda pracownika - wzór
 • limity
 • porównanie z obowiązkowymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę
  - przykładowe rozliczanie z uczestnikami na tablicy zbiegu obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

4) Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 • tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny
 • Jak zareagować na nadesłane zajęcie organu egzekucyjnego?
 • Jakich informacji trzeba udzielić organom egzekucyjnym i wierzycielom?
 • Gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty?
 • Co trzeba zrobić po rozwiązaniu stosunku pracy?
 • Co grozi pracodawcy ignorującemu organ egzekucyjny (zmiany obowiązuje od 3.5.2012 r., głównie wzrost grzywien)
 • Co robić po śmierci pracownika?

5) Zbiegi egzekucji z wynagrodzenia za pracę od A do Z

 • zbieg egzekucji komorniczych:
  - formalności, rachunki,
  - ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
  - wzór pisma pracodawcy do obu komorników o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych (przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji cywilnych)
 • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej
  - formalności, rachunki,
  - ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji
  - wzór pisma pracodawcy o powstałym zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej do obu organów egzekucyjnych
   (przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej)
 • zbieg egzekucji administracyjnych
  - formalności, rachunki,
  - wzór pisma pracodawcy do obu administracyjnych organów egzekucyjnych o powstaniu zbiegu egzekucji
  administracyjnych
   (przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji administracyjnej)

6) Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego

 • świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika,
 • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne

Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy sytuacji:
- pracownik jest jednocześnie zatrudniony w zakładzie na umowę zlecenia, o dzieło bądź na kontrakcie menedżerskim,
- osoba jest zatrudniona w zakładzie wyłącznie na podstawie umowy cywilnej.

7) Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2013 roku

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie
  rehabilitacyjne)
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na
  mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty),
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna,
 • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków 
 • rozliczenia na przykładach:

Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy sytuacji:
- wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
- zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc,
- zbiegi potrąceń z zasiłków.

 
Informacje

Partnerzy:      

         

Cena: 490 + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wybranie właściwego punktu w oświadczeniu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Prowadzący

Renata Majewska

Właścicielka firmy "Biuro Kadr i Płac" Prawnik, doświadczony wykładowca w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletnia redaktorka w dziale prawnym "Rzeczpospolitej''.

 


icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt