INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Podatki >> Problemy podatkowe 2013 przy zatorach płatniczych - nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych, a bieżące rozliczenia CIT i PIT po zmianach przepisów na 2013 rok

Problemy podatkowe 2013 przy zatorach płatniczych - nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych, a bieżące rozliczenia CIT i PIT po zmianach przepisów na 2013 rok (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Wrocław
Miejsce: centrum miasta
Termin: 27.05.2013
Cena: 590.00 zł + 23% VAT


Cel

Dnia 8 marca br. Sejm uchwalił nową ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowa ustawa obowiązuje od 28 kwietnia 2013r. i wprowadza między innymi zasadę, że terminy płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych. Strony mogą jednak ustalić dłuższy termin, pod warunkiem jednak, że nie jest to "rażąco nieuczciwe" wobec wierzyciela. W określonej sytuacji wierzycielowi przysługuje także pewna zryczałtowana kwotowa rekompensata. Są to przepisy prawa gospodarczego, służące zwalczaniu tzw. zatorów płatniczych. Jednocześnie w dniu 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która zawiera m.in. podatkowe rozwiązania prawne służące likwidacji "zatorów płatniczych". Stało się już oczywiste, że ta ostania ustawa nakłada na podatników obowiązki, które są bardzo trudne lub niekiedy wręcz niemożliwe do wykonania. Rozwiązania te przysparzają podatnikom obecnie wiele kłopotów przy ich wykonaniu. Nie pomagają w tym zbytnio także publikowane przez Resort Finansów przykłady obrazujące zalecany sposób stosowania przepisów. Pojawiają się także interpretacje nowych przepisów przez resort finansów np. w odpowiedziach na interpelacje poselskie, czy zapytania ze strony prasy podatkowej. Kształtuje się zatem pewna praktyka skarbowa. Ustawa, które wchodzi w życie 28 kwietnia br. także może wywołać pewne skutki w prawie podatkowym, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Sprawa zatorów płatniczych wymaga zatem kompleksowego spojrzenia z perspektywy różnych regulacji prawnych, które wpływać będą na rozliczenia podatkowe.


Program

Przepisy nowej ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych, a skutki podatkowe w rozliczeniach CIT i PIT w związku ze zmianami w podatku CIT i PIT obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. :
1. Zasady rozliczania się kontrahentów według przepisów nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obowiązującej od 28 kwietnia 2013 r. - charakterystyka nowych rozwiązań prawnych.
2. Jakie mogą być skutki podatkowe rozliczania przychodów i kosztów podatkowych po wejściu w życie nowych przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
3. Czy i kiedy odsetki należne wierzycielowi z mocy ustawy będą jego przychodem?
4. Czy i kiedy przychodem będzie dla wierzyciela kwota ryczałtowej rekompensaty 40 Euro za koszty dochodzenia wierzytelności?
5. Co z rozliczaniem podatkowych różnić kursowych w przypadku należnej kwoty rekompensaty.
6. Jak nowa ustawa wpłynie na rozliczanie kosztów podatkowych dłużnika - czy kwoty zapłacone na podstawie tej ustawy będą kosztem podatkowym?
7. Jakie skutki Podatkowe w rozliczeniach wierzyciela i dłużnika wywołuje tzw. kredyt kupiecki?     
8. Zmiany w ustawach o CIT i PIT od 2013 r. służące zapobieganiu zatorom płatniczym - charakterystyka instrumentów podatkowych w relacji do nowej ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych, obowiązującej od 28 kwietnia 2013 r.
9. Czy nowe przepisy podatkowe mają charakter sanacyjny prowadzący do efektywnego zwiększenia podatku, czy też jedynie mają charakter "wyrównawczy" rozliczenia podatku, poprzez kasowe uznanie kosztów podatkowych pierwotnie rozpoznanych metodą memoriałową?   
10. Do jakich zobowiązań konieczne jest stosowanie korekt kosztów podatkowych, a do jakich nie, np. co z podatkiem od nieruchomości, czy z opłatami administracyjnymi?
11. Korekta kosztów podatkowych, gdy nieuregulowano kwoty zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. 
12. Korekta kosztów podatkowych w przypadku, gdy nieuregulowano kwoty zobowiązania w terminie 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów podatkowych.
13. Problemy związane z prawidłowym liczeniem terminów, od których upływu uzależnione jest dokonanie korekty kosztów podatkowych.
14. Problemy z ustaleniem prawidłowej metody dokonywania korekty w przypadku zobowiązań opodatkowanych podatkiem VAT - metoda kwotowa, czy proporcjonalna?
15. Korekta kosztów podatkowych przez zwiększenie przychodów podatkowych o nieuregulowane zobowiązania. 
16. Korekta kosztów podatkowych przy zatorach płatniczych, a zasada rozliczania zaliczek  na podatek (uwzględnianie przychodów i kosztów narastająco od początku roku).
17. Zasady dokonywania "korekty powrotnej", gdy po  dokonaniu zmniejszenia kosztów, zobowiązanie zostanie jednak przez dłużnika uregulowane. 
18. Zasady dokonywania "korekty powrotnej", gdy podatnik skorygował koszty podatkowe przez zwiększenie przychodów, a następnie uregulował zobowiązanie kontrahentowi.    
19. Korekta kosztów podatkowych z amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji zatorów płatniczych.
20.  Ustalenie prawidłowej metody dokonywania korekty odpisów amortyzacyjnych przy częściowej zapłacie za środek trwały - metoda kwotowa, czy proporcjonalna?
21. Zatory płatnicze, a zasady uznawania za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych w przypadku środków trwałych świeżo wprowadzonych do ewidencji.   
22. Zatory płatnicze przy rozliczaniu kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich  - stosowane zasad rozliczania kosztów w czasie, a opóźnienia w płatnościach - jakie widać komplikacje i ryzyka podatkowe? 
23. Nowe regulacje prawne, a specyfika branży produkcyjnej i handlowej.
24. Zasady postępowania w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało zapłacone kontrahentowi tylko w części.
25. Wierzyciele krajowi i zagraniczni, a obowiązek korygowania w 2013 r. rozliczanych kosztów lub obowiązek rozliczania przychodów z tytułu niezapłacenia zobowiązania w terminie - czy ma znaczenie kto jest wierzycielem?  
26.  Ustalenia kontraktowe stron zawartej umowy, a przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, w tym ustalenia co do terminów płatności oraz formy uregulowania tych płatności, a także kwestie aneksowania umów.
27. Przyjęta przez podatnika PIT forma opodatkowania podatkiem dochodowym, a konsekwencje przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym.
28. Zatory płatnicze, a opłacanie zaliczek w formie uproszczonej. 
29. Czy są jakieś możliwości prawne uniknięcia obowiązku stosowania nowych reguł rozliczania kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r.Informacje

Współpraca:

  

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00
Prowadzący

Paweł Rybaczyk

prawnik, doradca podatkowy (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); praca zawodowa od 1995 r. (początkowo w Ministerstwie Finansów, a przez ostatnie 13 lat w spółkach doradztwa podatkowego; obecnie partner w MMR Consulting Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego); wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.


icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt