INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Prawo >> Międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS 2010

Międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS 2010 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Gdańsk
Miejsce: Centrum miasta
Termin: 04.07.2013
Cena: 590.00 zł + 23% VAT


Cel

Od 1 stycznia 2011 r., obowiązuje nowa, zmieniona wersja międzynarodowych reguł interpretacji terminów handlowych INCOTERMS 2010 .

INCOTERMS (International Commercial TERMS) opracowane i upowszechnione w skali międzynarodowej przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC - International Chamber of Commerce) od 1936 r., były kilkakrotnie nowelizowane, ostatni raz w 1999 r., (INCOTERMS 2000).

W okresie trwającego 2,5 roku procesu rewizji formuł, przedstawiciele międzynarodowego biznesu, eksperci prawni wnieśli pod obrady zespołu przygotowującego nową wersję INCOTERMS, ok. dwa tysiące rekomendacji pochodzących z ponad 130 komitetów narodowych ICC.

Rezultatem tych prac jest w znacznym stopniu ulepszona wersja formuł odpowiadająca bieżącym i przyszłym potrzebom użytkowników na całym świecie, w tym również w Polsce. Zmiany w porównaniu z dotychczasową wersją INCOTERMS 2000 są zarówno radykalne jak i praktyczne, m.in., uwzględniające wycofanie kilku formuł takich jak: DAF, DES, DEQ, DDU i wprowadzenie na ich miejsce nowych: DAP, DAT, a także regulacje dotyczące bezpieczeństwa towarów wprowadzone w konsekwencji zamachu terrorystycznego na World Trade Center 11 września 2001 r., oraz nowe klauzule instytutowe (Institute Cargo Insurance Clauses).

Ze względu na fakt, że reguły INCOTERMS określają odpowiedzialność kupującego i sprzedającego z tytułu warunków dostawy towarów w ramach umów sprzedaży w obrocie zagranicznym, celem szkolenia jest:

 • przedstawienie aktualnej interpretacji poszczególnych formuł handlowych z punktu widzenia ogólnej
  i szczegółowej analizy obowiązków spoczywających na stronach umowy handlowej;
 • dokonanie analizy porównawczej nowej wersji INCOTERMS z dotychczasową;
 • wskazanie mocnych i słabych stron INCOTERMS 2000;
 • ukazanie możliwości modyfikacji formuł INCOTERMS w sposób optymalny dla stron umowy;
 • zainteresowanie interpretacją formuł handlowych INCOTERMS 2010 podmiotów, które wykonując postanowienia umowy handlowej zawartej przez kupującego i sprzedającego, muszą je stosować
  w sposób zgodny z wykładnią formuł (dotyczy to m. in.: spedytorów, logistyków, przewoźników, ubezpieczycieli, itp.).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Umiejętności prawidłowego wyboru i ustalenia bazy dostawy w transakcjach towarowych w obrocie zagranicznym.
 • Umiejętność interpretacji obowiązków stron w ramach poszczególnych formuł handlowych, zwłaszcza
  w zakresie:

- sposobu wykonania dostawy do oznaczonego miejsca,
- zawarcia umowy przewozu i ubezpieczenia towaru,
- podziału ryzyka między sprzedającego i kupującego,
- rozkładu kosztów związanych z dostawą, obciążających odpowiednio sprzedającego oraz kupującego,
- uzyskania odpowiednich dokumentów przewozowych,
- powiadomień stron
- wysyłce i przejęciu towaru, itp. 

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego stosowania formuł handlowych w praktyce gospodarczej, pozwalającej na unikanie ryzyka i kosztów błędnych decyzji w tym zakresie.Program

1. Ogólna charakterystyka warunków dostawy towarów w kontraktach handlowych.

2. Zasady posługiwania się międzynarodowymi regułami handlowymi INCOTERMS.

3. INCOTERMS 2010 - ogólne obowiązki sprzedającego i kupującego.

4. Szczegółowa analiza obowiązków stron umowy w obrocie międzynarodowym w ramach każdej z 11 formuł INCOTERMS 2010.

5. Analiza INCOTERMS 2010 według sposobu transportu.

6. Kryteria wyboru formuły handlowej INCOTERMS.

7. Modyfikacje INCOTERMS.

8. INCOTERMS a odprawy celne w wywozie przywozie.

9. INCOTERMS a ubezpieczenie towarów w transporcie.

10. INCOTERMS i praktyka stosowania w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym.

11. INCOTERMS a dokumenty handlowe.

12. Analiza przypadków związanych z nieprawidłowym stosowaniem formuł handlowych INCOTERMS 2010.

13. Praktyczne ćwiczenia w zakresie posługiwania się formułami INCOTERMS 2010 w handlu wewnątrz
i zewnątrzwspólnotowym.

14. Forum dyskusyjne.
Informacje

Współpraca:

  

Cena*:

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł/os + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, certyfikat BDO. 

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.
Prowadzący

Andrzej Blajer
ekspert handlu zagranicznego, wykładowca wyższych uczelni. Prowadzi działalność szkoleniową i doradczą od wielu lat. Ekspert związany m. in., z International Chamber of Commerce w Paryżu. Autor m. in., takich publikacji jak: "Międzynarodowe reguły handlowe - zasady i praktyka stosowania" (INCOTERMS 2000, COMBITERMS 2000, RAFTD), "Informator eksportera/importera", "Documentary credits in international trade transactions under new ICC rules (UCP 600)".

icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt