INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Podatki >> odw-Aktualności w podatku VAT w powiązaniu ze zmianami obowiązującymi od 2013 r. i 2014r. FAKTUROWANIE PO ZMIANACH W PODATKU VAT W 2013

odw-Aktualności w podatku VAT w powiązaniu ze zmianami obowiązującymi od 2013 r. i 2014r. FAKTUROWANIE PO ZMIANACH W PODATKU VAT W 2013 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Gliwice
Miejsce: Hotel Qubus
Termin: 05.07.2013
Cena: 350.00 zł + 23% VAT


Cel

 • Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zmian występujących w podatku VAT. • Program

  I. Bieżące problemy w podatku VAT obejmujące:

  1. obowiązek podatkowy - metoda kasowa
  2. wierzytelności nieściągalne
  3. obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie i nabyciu towarów
  4. przeliczanie waluty obcej

  II. Zmiany od 01.01.2013r. - ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342):

  1. nowe zasady rozliczania VAT przez małych podatników stosujących metodę kasową:

  • sprzedaż na rzecz podatników VAT czynnych, - sprzedaż na rzecz pozostałych kontrahentów.

  2.  nowe zasady rozliczania wierzytelności nieściągalnych - ulgi na złe dług:

  • nowe warunki zastosowania ulgi na złe długi,
  • zmiana zasad dokumentowania ulgi na złe długi,
  • obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieterminowego wywiązania się z płatności,
  • nowe zasady dokonywania korekt podatku naliczonego,
  • sankcja w przypadku niewypełenia obowiązku korekty podatku naliczonego,
  • przepisy przejściowe,
  • fularze VAT-ZD,

  3. zmiana przepisów dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w przypadku WDT/WNT, zaliczki w WDT i WNT,
  4. zmiana dotycząca miejsca świadczenia usług krótkotrwałego wynajmu środków transportu,
  5. zmiana przepisów dotyczących zasad przeliczania waluty obcej,
  6. dodanie przepisu dotyczącego zabezpieczenia kredytu bankowego zwrotem podatku VAT,
  7. likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,

  III. Fakturowanie.

  IV. Zmiany od 01.01.2013r. w zakresie faktur - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428):

  1. podmioty, które mogą wystawiać faktury,
  2. dane faktury;
  3. oznaczanie faktur w przypadku stosowania procedur szczególnych (metody kasowej, marży, odwrotnego obciążenia),
  4. faktury uproszczone;
  5. zasady dotyczące samofakturowania,
  6. nowe terminy wystawiania faktur dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca
  7. nowe terminy wystawiania faktur w WDT i świadczeniu usługa poza terytorium kraju,
  8. faktury elektroniczne,
  9. faktury korygujące, noty korygujących i duplikaty faktur,
  10. zmiana zasad oznaczania faktur dokumentujących zakup paliwa.

  V. Odliczenie podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów (zasady i wyjątki, odliczenie podatku naliczonego od nabycia bankowozów i paliwa).

  VI. Zmiany od 01.01.2013r. - ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456):

  1. przedłużenie okresu ograniczonego odliczenia z tytułu nabycia samochodów osobowych, paliwa i rat leasingowych,
  2. założenia zmian dotyczących odliczenia od nabycia samochodów osobowych, które mają obowiązywać od 01.01.2014r.

  VII. Bieżące problemy w podatku VAT obejmujące:

  1. nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług
  2. rozliczanie wewnątrzwspolnotowej dostawy towarów (definicja, dokumentowanie, stawka 0 %, wyrok ETS z 6 września 2012 r. w sprawie C 273/11, uchwała NSA z dnia 11.10.2010r., sygn. I FPS 1/10)
  3. rozliczanie wewnątrzwspolnotowego nabycia towarów (definicja, miejsce opodatkowania, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, odliczenie podatku naliczonego)
  4. import usług i eksport usług oraz miejsce świadczenia usług
  5. eksport towarów (definicja, obowiązek podatkowy, zaliczka, stawka 0 %, dokumentowanie, uchwała NSA z 25.06.2012r., sygn. I FPS 3/12)
  6. zwolnienie przedmiotowe: - towarów używanych, - usług pocztowych
  7. obowiązek podatkowy - zasada ogólna, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, przełomowy wyrok z 16 maja 2013 roku - sprawa C-169/12 TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów dotyczący usług transportowych
  8. podstawa opodatkowania, faktury korygujące in plus i in minus, potwierdzenie odbioru faktury korygującej, anulowanie faktur, świadczenia kompleksowe w VAT, refakturowanie (najem i media - wyrok NSA z 31 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 740/10 i ETS C-392/11, leasing i ubezpieczenie - wyrok ETS C-224/11 z 17 stycznia 2013r., wyrok NSA z 25.10.2012r., sygn. I FSK 65/12)
  9. odliczanie podatku naliczonego, źródła podatku naliczonego, terminy odliczania oraz przypadki, w których brak jest podstaw do odliczenia

  VIII. Zmiany od 01 kwietnia 2013 r. i  01 stycznia 2014r. - ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35) - zmiany od 01.04.2013r.:

  1. zmiana definicji: import towarów, tereny budowlane, eksport towarów,
  2. zmiany dotyczące zasad opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług

  • opodatkowania przekazania towarów wytworzonych we własnym zakresie,
  • nowe zasady opodatkowania prezentów o malej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek,
  • nowa definicja próbki.

  3. zmiany dotyczące zasad opodatkowania WDT:

  • zmiana przepisów dotyczących WDT w przemieszczeniu (w celu uszlachetnienia, wykonania usług, dokonania eksportu),
  • zmiana przepisów dotyczących warunków zarejestrowania jako podatnika VAT-UE,
  • zmiana przepisów dotyczących dokumentowania WDT.

  4. zmiany dotyczące zasad opodatkowania WNT:

  • zmiana przepisów dotyczących WNT w przemieszczeniu (w celu uszlachetnienia, wykonania usług, dokonania eksportu),
  • podstawa opodatkowania.

  5. zmiana przepisów dotyczących importu usług, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca, dostawy złomu rozliczanej przez nabywcę.

  6. zmiany dotyczące eksportu towarów:

  • zmiana pojęcia eksportu towarów
  • zmiana przepisów dotyczących dokumentowania eksportu towarów
  • nowe zasady w zakresie zaliczek na poczet eksport towarów,

  7. Zwolnienia przedmiotowe:

  • istotna zmiana przy dostawie towarów używanych,
  • dostawa towarów budowlanych,
  • świadczenie powszechnych usług pocztowych.

  Zmiany od 01.01.2014r.:

  1. rewolucyjne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego:

  • uchylenie dotychczasowych zasad,
  • nowa zasada ogólna dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego,
  • usługi wykonane częściowo,
  • usługi i dostawy ciągłe wykonywane w okresach rozliczeniowych,
  • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego:
  • z chwilą otrzymania zapłaty,
  • wystawienia faktury (m.in. w przypadku usług budowlanych),
  • w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru, dostawy mediów i usług komunalnych,

  2. zmiany dotyczące podstawy opodatkowania:

  • uchylenie dotychczasowych zasad,
  • nowa definicja podstawy opodatkowania,
  • wliczanie kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
  • podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej,
  • nowe regulacje dotyczące zwrotów kosztów poniesionych w imieniu i na rzecz innej osoby,
  • zmiana przepisów dotyczących potwierdzenie faktury korygującej - przypadki, w których nie ma obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę.

  3. zmiany dotyczące rozliczania podatku naliczonego:

  • nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
  • istotna zmiana doliczenia podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów


  Informacje

  Współpraca:

    

  Cena* :

  350 zł + 23% VAT - za jedną osobę

  * Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
     Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
  .

  Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

  Miejsce zajęć: Hotel Qubus

  Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00
  Prowadzący

  Specjalista z zakresu prawa podatkowego, pracownik administracji skarbowej, osoba posiadająca szeroką wiedzę i praktykę podatkową. Wieloletni

  icn-wordpobierz formularz zamówienia

   

  Zapytaj o szkolenie:
  tel.: (22) 679 45 00
  faks: (22) 678 31 07
  e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
  Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
   

  Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

  Joanna Bieniek

  e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
  tel.: +48 22 543 17 60

  Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
  tel.: (22) 543 17 19

  Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

  icn_wyslij  poleć znajomemu
  icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

  Kontakt:

  tel.: (22) 679 45 00
  faks: (22) 678 31 07
  szkolenia@infortraining.info.pl
  Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

  Szkolenia zamknięte
  Joanna Bieniek
  tel.: (22) 543 17 60
  fax.: (22) 678 31 07
  joanna.bieniek@infortraining.info.pl

  Partnerzy:

   


  © INFOR Training
  Kontakt