INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Podatki >> Fakturowanie po zmianach w podatku VAT w 2013 - przepisy obowiązujące w 2013 roku, zmiany które wejdą w życie od 01.01.2014 roku

Fakturowanie po zmianach w podatku VAT w 2013 - przepisy obowiązujące w 2013 roku, zmiany które wejdą w życie od 01.01.2014 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Wadowice
Miejsce: centrum miasta
Termin: 27.09.2013
Cena: 330.00 zł + 23% VAT


Cel

 • Szkolenie skierowane jest do osób pracujących księgowości ale i w działach sprzedaży bądź innych działach, w których odbywa się fakturowanie ale także do przedsiębiorców samodzielnie fakturujących dostawy towarów bądź świadczenie usług Ponadto do podmiotów otrzymujących takie dokumenty.
 • Szkolenie ma na celu wskazanie nowości wśród zasad wystawiania faktur i innych dokumentów oraz dokonywania ich korekt. Przybliżona zostanie problematyka faktur elektronicznych po zmianie przepisów oraz problematyka REGULAMINU FAKTUROWANIAProgram

1. Definicje. 

 • definicja pojęć faktura, faktura elektroniczna, wystawienie faktury, egzemplarz faktury
 • czytelność faktury, integralność treści oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej - jako pojęcia nowo zdefiniowane i rodzące wątpliwości w procesie fakturowania.

2. Kto wystawia fakturę? 
3. Kto i komu nie musi faktury wystawiać?
4. Jakie czynności podlegają fakturowaniu ?

 • faktura dokumentująca sprzedaż na terenie kraju
 • faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju .
 • dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samo obliczenia podatku.

5.  Termin wystawianie faktur:

 • podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur.
 • faktura zbiorcza ( nowość od 2013 roku).
 • obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem).
 • Zmiany w zakresie terminu wystawiania faktur  od 01.01.2014 roku.

6. Co faktura zawierać powinna?

a)Elementy obowiązkowe  faktury

 • data ( zmiany w zakresie informacji na fakturze dotyczących daty),
 • numer faktury i jak zapewnić  unikatowość tego numeru ,
 • dane kontrahenta ( jakie dane sa na fakturze konieczne?),
 • numer identyfikacyjny podmiotów transakcji,
 • dane dotyczące transakcji - przedmiot transakcji, sposób jego określania,
 • stawka podatku, wartość podatku VAT,
 • ilość, miara i inne dane dotyczące transakcji,
 • wartość netto i brutto transakcji,
 • oznaczenie egzemplarza faktury.

b) Elementy dodatkowe dla niektórych transakcji:

 • metoda kasowa
 • Marża
 • transakcje trójstronne
 • sprzedaż zwolniona
 • samofakturowanie
 • transakcje dla których podatnikiem jest nabywca

c) Przypadki, kiedy na fakturze niektórych danych nie podajemy:

 • faktury uproszczone ( warunki stosowania i ograniczenia),
 • faktury dokumentujące sprzedaż z zastosowaniem marży,
 • faktury dla których podatnikiem jest nabywca,

7. Prawie faktury: 

 • bilety za przejazd autostradą,
 • bilety kolejowe.

8. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:

 • przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
 • zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli,
 • przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami.

9. Faktura elektroniczna:

 • nowa definicja faktury elektronicznej,
 • rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych,
 • stosowanie faktury elektronicznych w praktyce
 • jak zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury,
 • bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny
 • EDI (electronic data interchange) - opis działania.

10. Faktury szczególne:

 • Faktura zaliczkowa,
 • dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą,
 • niezbędna treść faktury zaliczkowej po zmianie rozporządzenia w 2013 roku
 • faktura zaliczkowa a faktura końcowa 0, po zmianach w 2013 roku,
 • Faktura korygująca ,
 • dane na fakturze korygującej ,
 • zmiany w zakresie danych na fakturze korygującej od 2013 roku,
 • noty korygujące - kto wystawia i czemu służą?
 • zmiany w zakresie not korygujących od 2013 roku,
 • czy można anulować fakturę?
 • Duplikat faktury:
 • wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej,
 • odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur.

11. Odliczanie podatku naliczonego z otrzymanej faktury:

 • faktura jako podstawa nabycia prawa do odliczenia podatku VAT,
 • kiedy podatek VAT z faktury nie podlega odliczeniu,
 • pusta faktura - konsekwencje podatkowe,
 • zmiany w zasadach odliczania podatku VAT z faktur od 2014 roku.

12. Refaktury :

 • kto i kiedy może wystawić refakturę?
 • jakie są warunki uznania refaktury za prawidłową.

13. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur - odpowiedzialność karnoskarbowa.
Informacje

Współpraca:

  

Cena* :

330 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00
Prowadzący

Ekspert z dziedziny podatku VAT oraz podatków dochodowych od 8 lat trener z zakresu podatków dochodowych oraz podatku VAT

icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt