INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Rachunkowość >> Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Katowice
Miejsce: Centrum miasta
Termin: 07.11.2013 - 08.11.2013
Cena: 990.00 zł + 23% VAT


Cel

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników działów finansowo - księgowych firm, analityków finansowych oraz innych osób zajmujących się sporządzaniem, bądź też analizą sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Jest adresowane do osób znających podstawowy zakres zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych.

Program szkolenia obejmuje zasadniczo proces i procedury konsolidacji sprawozdań finansowych wynikające z MSSF biorąc za podstawę sprawozdania jednostkowe, sporządzone zgodnie z tymi wymogami z uwzględnieniem
i porównaniem do przepisów wynikających z UoR. W trakcie szkolenia rozwiązywane będą liczne przykłady także z możliwością samodzielnego rozwiązywania zadań.
Program

1. Podstawowe założenia konsolidacji sprawozdań finansowych:

 • grupa kapitałowa, definicje i struktura
 • zakres i charakterystyka skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • dobór jednostek i kryteria wyłączeń podmiotów z konsolidacji
 • tryb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2. Metoda i technika konsolidacji sprawozdań finansowych:

 • rodzaje i metody konsolidacji
 • wycena w wartościach godziwych aktywów netto jednostek podporządkowanych
 • polityka rachunkowości w spółkach grupy kapitałowej
 • zasada przeliczania danych jednostkowych sprawozdań finansowych podmiotów zagranicznych
 • ogólne zasady konsolidacji metodą pełną, metodą proporcjonalną i metodą praw własności

3. Wartość firmy z konsolidacji, z uwzględnieniem MSSF3:

 • definicje i wycena
 • praktyczne przykłady ustalenia wartości firmy
 • testy na utratę wartości

4. Konsolidacja metodą pełną - procedury konsolidacyjne:

 • korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej
 • korekty związane z nabyciem akcji/ udziałów w jednostce zależnej
 • wycena aktywów netto jednostki zależnej
 • ustalanie wartości firmy
 • kapitał mniejszości
 • podwyższenie kapitału podstawowego ze zmianą i bez zmiany udziału procentowego w kapitale jednostki podporządkowanej
 • zakup dodatkowych akcji/udziałów w jednostkach zależnych
 • wyłączenia konsolidacyjne dotyczące wzajemnych rozrachunków
 • wyłączenia i korekty związane z transakcjami wewnątrzgrupowymi (obrót handlowy, dobra inwestycyjne, majątek trwały)
 • dywidendy wypłacane i otrzymywane przez jednostki grupy kapitałowej
 • straty i zyski udziałów mniejszościowych
 • sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych

5. Kilkuetapowe rozliczenie połączenia (nabycia kontroli) jednostek gospodarczych z uwzględnieniem MSSF 3

6. Wycena metodą praw własności:

 • ogólne zasady wyceny udziałów metodą praw własności
 • podwyższenie kapitału w jednostkach stowarzyszonych,
 • zakup dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych,
 • niezrealizowane marże w jednostkach stowarzyszonych,
 • wycena udziałów metodą praw własności zagranicznej jednostki stowarzyszonej,
 • wycena metodą praw własności wg MSSF i wg UoR

7. Wycena metodą proporcjonalną:

 • zasady konsolidacji metodą proporcjonalną
 • wyłączanie i korekty konsolidacyjne dotyczące rozrachunków i transakcji handlowych między jednostkami powiązanymi.

8. Konsolidacja sprawozdań finansowych a podatek dochodowy odroczony.

9. Podstawowe różnice w zasadach sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSSF a regulacjami polskimi.
Informacje

 Współpraca:

    

Cena* :

990 zł+ 23% VAT - za jedną osobę
890 zł/os. + 23% VAT- przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.
Prowadzący

dr Anna Bernaziuk


 

 

 

Biegły rewident,  posiada 17 letnie doświadczenie w zawodzie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych, Client Serwis Partner, Członek Zarządu BDO, gdzie kieruje pracami Komitetu Standardów Rachunkowości. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jak również standardów międzynarodowych. Prowadzi procesy związane z przygotowaniem prospektów emisyjnych na cele ofert publicznych. Bierze udział we wdrażaniu MSSF w sprawozdaniach finansowych oraz procesach przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych. Ceniony wykładowca na organizowanych kursach i konferencjach z zakresu ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Tematyka prowadzonych szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak połączenia i podziały jednostek gospodarczych, podatek odroczony, konsolidacja sprawozdań finansowych, kontrakty długoterminowe itp. Jest współautorem książek - "Kontrakty długoterminowe", "Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości", "Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej", "Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe".


icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt