INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Podatki >> Podatek VAT - zmiany na 2014 rok. Aktualności w podatku vat oraz zmiany w ewidencji i fakturowaniu

Podatek VAT - zmiany na 2014 rok. Aktualności w podatku vat oraz zmiany w ewidencji i fakturowaniu (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Częstochowa
Miejsce: Hotel Wenecki
Termin: 13.01.2014
Cena: 330.00 zł + 23% VAT


Cel

 • Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zmian występujących w podatku VAT.Program

Omówienie zmian które weszły w 2013 roku i praktycznych problemów związanych z ich wprowadzeniem.

1. Zmiany  w opodatkowaniu wszelkiego rodzaju przekazania towarów na cele związane i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • opodatkowanie towarów i usług wykonywanych na rzecz własnych pracowników
 • opodatkowanie towarów i usług wykonywanych na rzecz własnych kontrahentów w sposób bezpłatny
 • nowa definicja próbek
 • zmiany w przekazywaniu materiałów drukowanych .

2. Zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi

 • nowe zasady dokumentowania ulgi
 • obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieterminowego
 • regulowania swoich zobowiązań .
 • skutki niedokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89 
 • znowelizowanej ustawy.
 • stosowanie przepisów w przypadku należności i zobowiązań
 • wynikających ze starego okres i nowego okresu.
 • stosowanie formularza VAT - ZD przy korzystaniu z ulgi

3. Zmiany w zakresie opodatkowania zaliczek w WDT i WNT

4. zmiany w zakresie zakazu odliczania podatku naliczonego w specyficznych przypadkach .

5. problemy związane z refakturowaniem

6. nowe zasady stosowania stawki 0 % przy zaliczce w exporcie

7. problemy związane ze sprzedażą terenów niezabudowanych przez osoby fizyczne które do tej transakcji nie były podatnikami podatku VAT

8. zmiany w przepisach dotyczących przemieszczenia towarów na teren RP lub z terenu RP w celu  uszlachetnienia, wykonywania Usługi lub w celu   dalszego exportu.

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA wprowadzone od 01.01.2013 na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów- przygotowanie do zmian ustawowych wchodzących w  życie w 2014 roku.

1. Zmiany w niektórych elementach zawartości faktury
2.  Obowiązkowe zmiany w konstrukcji faktury dokumentującej podatek VAT.
3. Zmiany w zakresie podmiotów które mogą wystawiać faktury .
4. Faktury uproszczone
5. Nowelizacja terminów wystawiania faktur
6. Duplikaty , noty korygujące i faktury wewnętrzne po zmianach .
7. Zmiany w zakresie faktur dokumentujących zakup paliwa i faktury elektroniczne.
8. Nowe zasady tworzenia regulaminów fakturowania

Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności podmiotów za zobowiązania w podatku VAT ich dostawców

1. Zmiany od 01.10.2013r. w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe dostawców - ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1027):

2. wykaz towarów wrażliwych - wyroby stalowe, paliwa, złoto - powodujących ograniczenia w zakresie kwartalnych deklaracji oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości dostawcy tych towarów,

3. omówienie problemów związanych z odwrotnym obciążeniem i jego rozliczeniem- kasy fiskalne , fakturowanie , korekty stawki.

4. jakie podjąć działania żeby prawidłowo rozliczać sprzedaż i zakup towarów z załącznika nr. 11

5. rozliczanie sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 nabytych przed 01.10.2013 po wejściu w życie zmiany do ustawy.

6.  wprowadzenie limitu wartości nabywanych w określonym miesiącu towarów wrażliwych od jednego dostawcy w kwocie 50 tys. zł w zakresie deklaracji kwartalnych,

7. przekroczenie kwoty 50 tys. zł - rozliczanie miesięczne, warunki odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych za zaległości dostawcy tych towarów, wyłączenia odpowiedzialności solidarnej.

PLANOWANE ZMIANY NA ROK 2014

1. Całkowita zmiana w zakresie powstania obowiązku podatkowego

 • nieliczne przypadki powstawania obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych
 • zmiany w zakresie obowiązku podatkowego w zaliczkach przy dostawie mediów i refakturowaniu mediów

2. Duże zmiany w zakresie definicji podstawy opodatkowania.

 • zmiany podstawy opodatkowania w obrocie krajowym
 • zmiany w zakresie podstawy opodatkowania w obrocie unijnym
 • zmiany podstawy opodatkowania w imporcie 

3. Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży towarów używanych.

4. Zmiany w odliczeniu podatku naliczonego

 • całkowicie nowe zasady odliczenia podatku naliczonego
 • wymogi które muszą być spełnione w celu odliczenia podatku naliczonego

5.  Zmiany w katalogu przypadków gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do doliczenia podatku naliczonego.

 • samochody osobowe - czy nastąpi zmiana sposobu rozliczenia podatku VAT od ich zakupu
 • zasady rozliczenia podatku VAT od paliwa

6. Wpisanie do ustawy zasad dotyczących wymogów jakim powinna odpowiadać faktura VAT.

 • nowe normy dotyczące danych na fakturach krajowych
 • nowe normy dotyczące danych na fakturach wystawianych w euro
 • nowe terminy wystawiania faktur
 • normy dotyczące faktur elektronicznych

7. Nowe zasady zwrotu VAT w budownictwie

8. Nowości w zakresie planowanych zmian stawek VAT w 2014 roku.
Informacje

Współpraca:

  

Cena* :

330 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00
Prowadzący

Sobiesław Szefer
specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 8 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt