INFOR Training:  Start >> Otwarte >> Podatki >> Samochody a VAT od 1.04.2014 - kompleksowa zmiana zasad rozliczeń. Rozliczanie VAT po zmianach od 1.01.2014 - najczęstsze błędy - praktyczne przykłady - najnowsze wyjaśnienia i interpretacje

Samochody a VAT od 1.04.2014 - kompleksowa zmiana zasad rozliczeń. Rozliczanie VAT po zmianach od 1.01.2014 - najczęstsze błędy - praktyczne przykłady - najnowsze wyjaśnienia i interpretacje (SZKOLENIE W ARCHIWUM)


Miasto: Poznań
Miejsce: Centrum Miasta
Termin: 08.04.2014
Cena: 590.00 zł + 23% VAT


Cel

W dniu 1.04.2014 wejdą w życie obszerne zmiany dot. rozliczania VAT w zw. z zakupem, leasingiem, eksploatacją i sprzedażą samochodów.

Nowe przepisy mają charakter złożony a ich stosowanie będzie dodatkowo utrudniał fakt, że jest to kolejna, po zaledwie 3 miesiącach, całkowita zmiana przepisów dot. ww. zagadnień.

Przedmiotem pierwszej części wykładu będzie przedstawienie ww. zmian oraz ich wpływu na rozliczanie podatku VAT w praktyce.

Druga część wykładu dotyczy zmienionych zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz momentu odliczania podatku naliczonego, które weszły w życie 1.01.2014.

Powyższe zmiany nadal budzą liczne wątpliwości w praktyce. Wątpliwości te zostały częściowo wyjaśnione przez wytyczne i interpretacje wydane przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe.

W trakcie wykładu zostaną przedstawione wnioski wynikające z analizy ww. wytycznych i interpretacji. Ponadto zostaną omówione praktyczne przykłady stosowania nowych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych błędów popełnianych przez podatników oraz możliwości wdrożenia praktycznych uproszczeń.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.
Program

I. Zmiany w VAT od 1.04.2014 dotyczące samochodów:

1) Dwukrotna zmiana przepisów regulujących rozliczanie VAT dot. samochodów - od 1.01.2014 oraz od 1.04.2014 - przyczyny zmian, rozwiązania polskie na tle rozwiązań w innych krajach UE.
2) Nowa definicja "pojazdu samochodowego" dla potrzeb VAT.
3) Sytuacje, w których podatnik będzie miał prawo do odliczenia 50 % podatku naliczonego w zw. z zakupem, leasingiem, eksploatacją pojazdów samochodowych.
4) Sytuacje, w których podatnik będzie miał prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonego w zw. z zakupem, leasingiem, eksploatacją pojazdów samochodowych (szczególne rodzaje pojazdów, dla których zawsze możliwe będzie pełne odliczenie; wykorzystanie wyłącznie do działalności jako warunek pełnego odliczenia dla pozostałych pojazdów - zakres zastosowania).
5) Ryzyka związane z zakwestionowaniem przez organy podatkowych prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego (w tym utrata prawa do odliczenia oraz  nowe przepisy karne skarbowe).
6) Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu.
7) Zmiany w podatkach dochodowych wprowadzane w zw. ze zmianą przepisów o VAT.
8) Opodatkowanie VAT wykorzystania samochodów służbowych / związanych z działalnością do celów prywatnych pracownika, członka zarządu, przedsiębiorcy (również omówienie skutków takiego wykorzystania w PIT)
9) Zwolnienie z VAT dostawy towarów używanych, w tym samochodów, po zmianach od 1.01.2014 i 1.04.2014 oraz po najnowszych wyrokach NSA - stanowisko organów podatkowych
10) Przepisy przejściowe (w tym zastosowanie nowych przepisów do pojazdów nabytych przed 1.01.2014 i 1.04.2014, opóźnione wejście w życie niektórych zmian, rejestracja wcześniej zawartych umów leasingowych itd.).
11) Pozostałe zmiany od 1.04.2014
12) Kontrowersyjne interpretacje organów podatkowych dot. niektórych zagadnień związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów (m. in. stosowanie kart paliwowych, samochody demonstracyjne, samochody udostępniane pracownikom).

II.  Moment powstania obowiązku podatkowego oraz moment odliczenia podatku naliczonego 2014 - najczęstsze błędy - praktyczne przykłady - najnowsze wyjaśnienia i interpretacje:

1) moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu "dokonania dostawy towarów" - możliwość "regulowania" przez podatników momentu powstania obowiązku podatkowego poprzez odpowiednie zapisy umów, ogólnych warunków sprzedaży, ofert, zamówień itp. (m. in. ustalenie "momentu przejścia ryzyka")
2) moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu "dokonania dostawy towarów" w sytuacjach szczególnych, np. dostawa wysyłkowa z doręczeniem u adresata, dostawa wysyłkowa awizowana, dostawa lokalu lub budynku, dostawa "łańcuchowa", dostawa eksportowa, dostawa z przechowaniem przez dostawcę, dostawa "ciągła", dostawa z montażem
3) moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu "wykonania usługi" dla usług "ciągłych", usług potwierdzanych protokołem, usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych - w tym usługi finansowe (np. pożyczki) rozliczane w okresach rozliczeniowych,
4) moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych - nowe kontrowersyjne podejście do ustalania "momentu wykonania usługi"
5) moment powstania obowiązku podatkowego w zw. z dostawą "mediów" - sytuacje kontrowersyjne, m. in. faktura dla osoby nie będącej podatnikiem, refakturowanie "mediów" na najemcę, termin wystawienia faktury - a zapisy w umowach (np. w umowach najmu)
6) moment powstania obowiązku podatkowego dla usług udzielania licencji - zakres możliwości określania obowiązku podatkowego w umowie - stanowisko organów
7) moment powstania obowiązku podatkowego w zw. z importem usług - problemy ze stosowaniem "zasad właściwych dla transakcji krajowych"
8) moment powstania obowiązku podatkowego wg metody kasowej - zaliczki, zapłata 100% ceny (w tym sytuacje, gdy ich otrzymanie nie powoduje obowiązku podatkowego), data wymagalności np. odsetek od pożyczki a data zapłaty, komis, dotacje, subwencje i inne dopłaty
9) moment powstania obowiązku podatkowego w zw. z refakturowaniem - nowe kontrowersyjne podejście organów podatkowych
10) skutki błędnego rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego i wykazania podatku w niewłaściwej deklaracji - sytuacje, gdy powstaje i nie powstaje zaległość podatkowa, ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej
11) możliwość odliczenia podatku naliczonego w "dwóch następnych okresach rozliczeniowych" w przypadku opóźnionego otrzymania faktury
12) korekta podatku naliczonego w WNT - zagadnienia kontrowersyjne
13) faktura wystawiona z dużym wyprzedzeniem a prawo do odliczenia u nabywcy
14) błędne określenie momentu dokonania dostawy na fakturze a prawo do odliczenia u kontrahenta
15) wpływ zmiany przepisów dot. podstawy opodatkowania od 1.01.2014 na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT- (koszty dodatkowe, np. transportu, które od 2014 należy uwzględniać w podstawie opodatkowania z tytułu dostawy - znaczenie zapisów umów, kontraktów itd.)
16) inne aktualne zagadnienia wynikające z najnowszych interpretacji organów podatkowych
Informacje

Współpraca:

    

Cena* :

590 zł + 23% VAT - za jedną osobę
550 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u  
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00
Prowadzący

Piotr Passowicz
doradca podatkowy, prawnik. Doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał m. in. w Ernst & Young. Od 2003r. w P & K Taxservices. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie VAT, PDOP i międzynarodowego prawa podatkowego. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Od 2007 r. członek Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego, w tym aktualnych zmian w podatku VAT.

icn-wordpobierz formularz zamówienia

 

Zapytaj o szkolenie:
tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
e-mail: szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00
 

Zamów to szkolenie w formie zamkniętej:

Joanna Bieniek

e-mail: joanna.bieniek@infortraining.info.pl
tel.: +48 22 543 17 60

Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem zadzwoń:
tel.: (22) 543 17 19

Nie znalazłeś oferty dla siebie, zadzwoń tel.: (22) 543 17 19

icn_wyslij  poleć znajomemu
icn_druk  wydrukuj opis szkolenia

Kontakt:

tel.: (22) 679 45 00
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Szkolenia zamknięte
Joanna Bieniek
tel.: (22) 543 17 60
fax.: (22) 678 31 07
joanna.bieniek@infortraining.info.pl

Partnerzy:

 


© INFOR Training
Kontakt