Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy z praktycznym modułem komputerowym 2018.10.06 - 2019.01.20 Kraków
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.01.18 Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.18 Warszawa
Dokumentacja pracownicza - nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 2019.01.18 Warszawa
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 2019.01.18 Gdańsk
Kompendium zmian 2019 - VAT, CIT, Ordynacja podatkowa 2019.01.21 - 2019.01.22 Rzeszów
Prawo pracy w I połowie 2019 roku 2019.01.21 Częstochowa
Lista wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian na 2019 rok 2019.01.21 Gliwice
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.01.21 Kielce
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.22 Gdańsk
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.01.22 Katowice
Emerytalna rewolucja 2019 - Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.01.22 Częstochowa
Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług w 2019 roku. 2019.01.22 Warszawa
Umowy cywilnoprawne 2019 2019.01.23 Warszawa
Strony 12345wszystkich 283

Wyniki wyszukiwania


Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy z praktycznym modułem komputerowym 2018.10.06 - 2019.01.20 Kraków
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.01.18 Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.18 Warszawa
Dokumentacja pracownicza - nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 2019.01.18 Warszawa
Środki trwałe 2019 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 2019.01.18 Gdańsk
Kompendium zmian 2019 - VAT, CIT, Ordynacja podatkowa 2019.01.21 - 2019.01.22 Rzeszów
Prawo pracy w I połowie 2019 roku 2019.01.21 Częstochowa
Lista wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian na 2019 rok 2019.01.21 Gliwice
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.01.21 Kielce
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.22 Gdańsk
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.01.22 Katowice
Emerytalna rewolucja 2019 - Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.01.22 Częstochowa
Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług w 2019 roku. 2019.01.22 Warszawa
Umowy cywilnoprawne 2019 2019.01.23 Warszawa
Strony 12345wszystkich 283

Kontakt:

tel.: (22) 543 17 60
faks: (22) 678 31 07
szkolenia@infortraining.info.pl

Partnerzy:

bdo academy small eurodirect small   polexpert small
© INFOR Training     projekt i realizacja CMS - resMedia